Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช
26 ก.ค. 53 - 27 มิ.ย. 53

งานประเพณีแห่เทียนพรรษาโคราช
บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา และถนนรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2553จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เทศบาลนครนครราชสีมา สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานนครราชสีมา กำหนดจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2553 ขึ้น ระหว่างวันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2553 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ ท้าวสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา

การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนครราชสีมา ในปี 2553 ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ โดยเน้นองค์ประกอบของต้นเทียนที่จะส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นการแกะสลักหรือการหล่อต้นเทียน ที่บอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ เรื่องพุทธศาสนา การเทิดพระเกียรติ และวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศของการแห่เทียนพรรษาที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา อันจะเป็นสิริมงคลสูงยิ่งนัก

ชมขบวนแห่เทียนพรรษาที่ยิ่งใหญ่รอบเมืองโคราช กระบวนการหล่อเทียนพรรษา การแสดงแสง สี เสียง พร้อมชมการโชว์ขบวนต้นเทียนประดับไฟในยาม  ค่ำคืนตั้งแต่บริเวณถนนชุมพล (บริเวณด้านหลังอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี) ถึงถนนราชดำเนิน (ด้านหน้าอนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารี) และรอบ ๆ คูเมือง และมหกรรมสินค้า OTOP มหกรรมอาหารพื้นเมือง มหรสพสมโภช และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายตลอดการจัดงานสอบถามเพิ่มเติม
     เทศบาลนครนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4424 2959 ต่อ 1534  
                           ททท.สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4421 3666 , 0 4421 3030 ทุกวันในเวลาราชการ

ข้อมูลจากhttp://www.paiduaykan.com/travel/festivalkorat/กลับขึ้นด้านบน