Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 พระธาตุบ้านตาก
25 มิ.ย. 53 - 26 มิ.ย. 53

งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน 9 พระธาตุบ้านตาก
วัดพระบรมธาตุ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2553


กิจกรรม
พิธีบวงสรวงเจดีย์ยุทธหัตถี การทรงเจ้า ขบวนอัญเชิญผ้าพระธาตุ และกิจกรรม ทางศาสนา

งานบุญขึ้นธาตุเดือนเก้า เป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันสืบมาจากอดีตสู่ปัจจุบันของชาวบ้านอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จัดขึ้นเพื่อบูชาพระบรมสารีริกธาตุ แห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ สถานที่จัดพิธี คือ วัดพระบรมธาตุ วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง ที่นี้มีหลักฐานสำคัญ คือ เจดีย์ยุทธหัตถีอนุสรณ์สถานการศึกระหว่างพ่อขุนรามคำแหงกับขุนสามชน เจ้าเมืองฉอด

สำหรับวิถีชีวิตของชาวบ้านตากนี้ จะมีวัฒนธรรมค่อนไปทางล้านนา และวิถีชีวิตส่วนใหญ่ยังผูกพันอยู่กับความเชื่อในไสยศาสตร์และภูตผี ซึ่งในปัจจุบันยังพบการทรงเจ้าเข้าผีอยู่เป็นอันมากและส่วนใหญ่จะรับร่างทรงของเทพ เจ้าพ่อ และวิญญาณต่างๆ ทั้งทำเป็นอาชีพและงานอดิเรก บุคคลทีเป็นร่างทรงเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนที่นี่ ทำหน้าที่เป็นผู้รักษาโรคภัยไข้เจ็บ ขจัดปัดเป่าทุกข์ร้อนทั้งปวงในที่ต่างๆ และเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในงานบุญขึ้นพระธาตุเดือนเก้าของชาวบ้านตากอีกด้วย

ร่างทรงต่างๆ ไม่แตะต้องเงินที่มีผู้นำไปบริจาคด้วยความศรัทธา แต่จะเป็นผู้เก็บรวบรวมไว้สำหรับทอดผ้าป่าสามัคคีในงานบุญขึ้นพระธาตุเดือนเก้า เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้เทพเจ้าหรือเจ้าของวิญญาณที่ตนรับเป็นร่างทาง ด้วยความเชื่อว่าจะเสริมสร้างบารมีให้ตนได้ไปสู่ภพภูมิที่สูงขึ้นต่อไป ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงพากันนับถือร่างทรงต่างๆ อย่างเหนียวแน่น

เพราะฉะนั้น การทำบุญขึ้นพระธาตุจึงเป็นการรวมเอาความเชื่อของท้องถิ่น ร่วมกันกับการบูชาคุณพระศาสดา ซึ่งกำหนดการจัดงานจะเป็นวันขึ้น 14 - 15 ค่ำ เดือน 9 ภาคเหนือ ตรงกับเดือน 6 ของภาคกลาง 


สอบถามรายละเอียดเพิ่ม :

ที่ว่าการอำเภอบ้านตาก โทรศัพท์ 0 5559 1024 , 0 5559 1251
องค์การบริหารส่วนเกาะตะเภา โทรศัพท์ 0 5550 00762
ททท. สำนักงานตาก โทรศัพท์ 0 5551 4341-3
Website : http://www.tourismthailand.org/ E-mail : tattak@tat.or.thกลับขึ้นด้านบน