Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอโชคชัย ประจำปี 2553
23 ก.ค. 53 - 24 ก.ค. 53

เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา อำเภอโชคชัย ประจำปี 2553
ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2553


เทศบาลตำบลโชคชัย อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  กำหนดจัดเทศกาลงานบุญและประเพณีอันดีงาม "เทศกาลกินหมี่ ประเพณีแห่เทียนพรรษา" ประจำปี 2553  ระหว่างวันที่ 23 - 24 กรกฎาคม 2553  ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลโชคชัย  อำเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา

นายอรรถพล วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานนครราชสีมา เปิดเผยว่า การจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของอำเภอโชคชัยมีความยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ซึ่งเน้นองค์ประกอบของต้นเทียน ขบวนแห่ต้นเทียนที่จะต้องเป็นการแกะสลักหรือการหล่อต้นเทียน ที่บอกถึงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ เรื่องพุทธศาสนา การเทิดพระเกียรติ และวัฒนธรรมประเพณีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนครราชสีมา  เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่คู่กับสังคมไทย ตลอดจนเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสบรรยากาศของการแห่เทียนพรรษา และร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การประกวดขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา ชมกระบวนการหล่อเทียนพรรษา  การประกวดหมี่โชคชัย  ที่มีความพิเศษเป็นลักษณะเฉพาะของเมืองโชคชัย  ความเหนียวนุ่ม ความอร่อยของเส้นหมี่เป็นที่ติดใจของใครหลายคนที่แวะเวียนและมาชิม "คั่วหมี่" ยังดินแดนแห่งนี้  และกิจกรรมมหกรรมอาหารพื้นเมือง สินค้า OTOP ที่มีชื่อเสียงของอำเภอโชคชัย รวมถึงกิจกรรมอื่นอีกมากมายตลอดการจัดงาน

นักท่องเที่ยวที่สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลโชคชัย โทร. 0 4449 1919  www.chockchai.go.th
ททท.สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์  0-4421-3666 / 0-4421-3030
ทุกวันในเวลาราชการ www.tat.or.th/nakhonratchasima     E - Mail : tatsima@tat.or.th

กลับขึ้นด้านบน