Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
28 มิ.ย. 53 - 29 มิ.ย. 53

งานบุญบั้งไฟอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2553


กิจกรรม
  การประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดบั้งไฟ แข่งขันการจุดบั้งไฟขึ้นสูง

สอบถามรายละเอียด  
  อ.พนมไพร ต.พนมไพร โทร. 0 4359 1221 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ


หมายเหตุ
  - กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง

กลับขึ้นด้านบน