Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
26 ก.ค. 53 - 27 ก.ค. 53

ประเพณีตักบาตรดอกไม้ และถวายเทียนพรรษาพระราชทาน
วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
วันที่ 26 - 27  กรกฎาคม 2553


กิจกรรม
รอยพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรีนั้นถือเป็นศาสนสถานศักดิ์สิทธิ์ ที่พุทธศาสนิกชนคนไทยให้ความ เคารพสูงยิ่งอีกแห่งหนึ่ง ทุก ๆ ปีได้กำหนดให้มีเทศกาลนมัสการรอยพระพุทธบาทแห่งนี้ ขึ้น 2 ครั้ง คือ ในเดือน 3 และเดือน 8 ต้นฤดูฝนใกล้กับวันเข้าพรรษา ซึ่งเป็นช่วงที่ดอกไม้ท้องถิ่นชนิดหนึ่งที่ชาวบ้าน เรียกว่า ดอกเข้าพรรษา  ออกดอกโดยชาวบ้านนิยมเก็บดอกไม้ชนิดนี้ นำไปถวายพระ สงฆ์เพื่อนำไป สักการะรอยพระพุทธบาท จนกลายเป็นงาน ประเพณีที่สืบทอดกันมาจวบจนถึงปัจจุบันกิจกรรมภายใน งาน นอกจากการตักบาตรดอกไม้แล้ว ยังจะมีพิธีบวงสรวงดวงวิญญาณสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ขบวนแห่รถบุปผชาติและวัฒนธรรม ฯลฯ

ข้อมูล เพิ่มเติม
- วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร
โทรศัพท์ 0 3626 6658 , 0 3626 6220
- ที่ว่าการอำเภอ พระพุทธบาท โทรศัพท์ 0 3626 8615, 0 3626 6615
- การท่องเที่ยว แห่งประเทศไทย สำนักงานลพบุรี
โทรศัพท์ 0 3642 2768 - 9
E-Mail : tatlobri@tat.or.th


กลับขึ้นด้านบน