Facebook Twitter
gPlus 
-

เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ที่กว๊านพะเยา
28 พ.ค. 53 - 28 พ.ค. 53

เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ที่กว๊านพะเยา
วัดติโลกอาราม จังหวัดพะเยา
วันที่  28 พฤษภาคม 2553


จังหวัดพะเยา จัดกิจกรรม "เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ที่กว๊านพะเยา" 1 ปี มีเพียง 3 ครั้ง เฉพาะวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา


ขอเชิญพุทธศาสนิกชน และ นักท่องเที่ยว ลงเรือไปกราบสักการะหลวงพ่อศิลา พระพุทธรูปเก่าแก่ อายุกว่า 500 ปี ประดิษฐานอยู่ ณ วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา พร้อมนั่งเรือเวียนเทียน 3 รอบ

โดยวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ปี 2553 ตรงกับ วันมาฆบูชา , วันที่ 28 พฤษภาคม 2553 ตรงกับ วันวิสาขบูชา และสุดท้าย วันที่ 26 กรกฎาคม 2553 ตรงกับ วันอาสาฬหบูชา

โดย ณ ท่าเรือวัดติโลกอาราม ถ.ชายกว๊าน จะมีเรือพายให้บริการตลอดทั้งวัน ทั้งนี้ ช่วงเวลาที่มีทัศนียภาพสวยงามที่สุด คือ ช่วงตะวันตกดิน หรือ ประมาณ 18.00 น. เป็นต้นไป


เส้นทางการเดินทาง
จากแยกประตูชัยเข้าสู่ตัวเมืองพะเยาใช้ถนนประตูชัย ต่อด้วยถนนพหลโยธินไปจนถึงธนาคารกสิกรไทยเลี้ยวซ้ายลงสู่ถนนท่ากว๊าน วิ่งเลาะริมกว๊านจนถึงท่าเรือแจว ข้ามไปวัดติโลกอาราม


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงราย โทร. 0-5371-7433, 0-5374-4674-5
สายด่วนท่องเที่ยว 1672กลับขึ้นด้านบน