Facebook Twitter
gPlus 
-

การแข่งขันวิ่ง... เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน
6 มิ.ย. 53 - 6 มิ.ย. 53

การแข่งขันวิ่ง... เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน
ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก
วันที่ 6 มิถุนายน 2553ชิง 3 ถ้วยพระราชทานเกียรติยศ.... พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันวิ่ง... เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน วันที่ 6 มิถุนายน 2553 ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

เมื่ออดีตทุกๆ ปี ปัญหาดินเป็นกรด ภัยแล้งและน้ำท่วม สร้างความทุกข์ยากแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครนายกและ
จังหวัดใกล้เคียงเป็นอย่างยิ่ง

แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงห่วงใยราษฎร ทรงพระราชทานพระราชดำริวางโครงการเขื่อนคลองท่าด่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีน้ำใช้ตลอดปี บรรเทาปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี

เขื่อนขุนด่านปราการชล เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2542 แล้วเสร็จปลายปี 2548 และเริ่มกักเก็บน้ำเรื่อยมา ด้วยความจุ 224 ล้านลูกบาศก์เมตร ความยาวสันเขื่อน 2,549 เมตร ความสูง 93 เมตร

นอกจากประโยชน์โดยตรงในเรื่องการจัดการทรัพยากรน้ำแล้ว เขื่อนขุนด่านปราการชลยังเอื้อประโยชน์ทางอ้อมหลายประการด้วย เช่น ด้านการท่องเที่ยว ด้วยภูมิประเทศของตัวเขื่อนที่รายล้อมด้วยป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ยังมีแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้เคียงกับตัวเขื่อน ส่งผลให้เขื่อนเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักแห่งใหม่ของจังหวัดนครนายก และน้ำที่ระบายออกจากเขื่อนยังส่งผลดีต่อกิจกรรมล่องแก่งที่สามารถล่องแก่งได้ตลอดทั้งปี สร้างอาชีพและรายได้ให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น


นายปรีชา กมลบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เปิดเผยว่า เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รวมถึงประชาสัมพันธ์โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและส่งเสริม
การท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายก จังหวัดนครนายก ร่วมกับองค์กรและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจัดการแข่งขันวิ่ง "เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน" ในวันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2553 ชิงถ้วยพระราชทานเกียรติยศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ, สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โดยแบ่งการแข่งขันได้ดังนี้

 • ประเภทมาราธอน ระยะทาง 42.20 กิโลเมตร ( Time Limit : 6 ชั่วโมง) ชิงถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปล่อยตัวผู้แข่งขันเวลา 05.00 น.
 • ประเภทฮาล์ฟมาราธอน ระยะทาง 21.50 กิโลเมตร( Time Limit : 3 ชั่วโมง) ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ปล่อยตัวผู้แข่งขันเวลา 05.30 น.
 • ประเภทมินิมาราธอน ระยะทาง 11.00 กิโลเมตร ( Time Limit : 2 ชั่วโมง) ชิงถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปล่อยตัวเวลา 06.00 น.
 • ประเภทเดินวิ่ง ( Fun-Run ) ระยะทาง 4 กิโลเมตร ( Time Limit: 1 ชั่วโมง) ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ ปล่อยตัวเวลา 06.30 น.


วิธีการรับสมัคร

 • สมัครโดยตรงที่จุดรับสมัคร ได้แก่
 • สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก โทร.0-3731-3283
 • ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดนครนายก โทร.0-3731-4484
 • ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก โทร.0-3731-1282
 • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก โทร.0-3731-2282
 • สมัครทางไปรษณีย์ไปยัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก ถนนนครนายก-รังสิต บริเวณแยกสามสาว ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000 หรือทาง E-mail : mailto:khundanmarathon@hotmail.com บัดนี้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2553
 • สมัครตามจุดรับสมัครสัญจรที่คณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันจัดขึ้นในงานวิ่งต่าง ๆ ก่อนหน้าวันจัดงาน
 • สมัคร ณ จุดรับสมัครหน้างานวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลในวันที่ 5 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 - 23.00 น. และวันที่ 6 มิถุนายน 2553 เวลา 03.00 - 04.40 น.ทั้งนี้ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัครแข่งขันฯ โดยผู้สมัครทุกประเภทจะต้องไปแสดงตนยืนยันการลงทะเบียนพร้อมรับเบอร์วิ่งในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2553 เวลา 13.00 - 23.00 น. หรือในวันที่ 6 มิถุนายน 2553 เวลา 03.00 - 04.40 น. ในงานการแข่งขันวิ่ง "เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน"

ในวันที่ 6 มิถุนายน 2553 นอกจากการแข่งขันวิ่งฯ เพื่อสุขภาพจะเป็นกิจกรรมเด่นของการจัดงานแล้ว ยังมีกิจกรรมเสริมเพิ่มความน่าสนใจภายในงานอีกหลายรายการ เช่น จักรยานท่องเที่ยว จำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์
กีฬาและสินค้างการเกษตรพื้นเมือง นิทรรศการและบริการด้านสร้างเสริมสุขภาพ

นางอธิชา โรจนสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก กล่าวเพิ่มเติมว่า นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาในช่วงของ การแข่งขันวิ่งเขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน สามารถจะแวะชมและสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด เริ่มต้นเดินทางออกจากบ้าน
แต่เช้าตรู่มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองนครนายกใช้เส้นทางได้ 2 เส้นทาง คือเส้นทางแรกแยกรังสิตตามทางหลวงหมายเลข 305 เลียบคลองรังสิตผ่านอำเภอองครักษ์ระยะทาง 105 กิโลเมตร อีกเส้นทางหนึ่งตามทางหลวงหมายเลข 1 เลี้ยวขวาที่หินกองไปตามถนนสุวรรณศร ทางหลวงหมายเลข 33 จนถึงนครนายก ระยะทาง 137 กิโลเมตร

จุดท่องเที่ยวจุดแรกแวะชมพิพิธภัณฑ์ รร.จปร.100 ปี หรือจะเลือกทดสอบกิจกรรมทางทหารหาญที่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชม "เขตทหารน่าเที่ยว" ณ โรงเรียนนายร้อย จปร. หรือที่โรงเรียนเตรียมทหาร จากนั้นมุ่งหน้าสู่ถนนสายน้ำตก ทางหลวงหมายเลข 3049 ชมน้ำตกงาม 3 แห่ง - น้ำตกสาริกา น้ำตกนางรอง อุทยานวังตะไคร้ หรือจะสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดด้วยกิจกรรมล่องแก่งลำน้ำนครนายก ปั่นจักรยานชมทิวทัศน์และวิถีชีวิตชาวสวน ออกกำลังโยกย้ายไปมากับกิจกรรมมันส์ๆ "ขับรถ ATV " โรยตัวจากหน้าผาจริง/จำลอง ณ ศูนย์ผจญภัยเขาหล่น ยามเย็นพักผ่อนนอนหลับฝันดีในโรงแรมและรีสอร์ท หลากบรรยากาศให้เลือกมากกว่า 50 แห่ง

เช้าตรู่ของวันที่ 6 มิถุนายน 2553 เดินทางมาชมหรือจะร่วมทดสอบกำลังขาด้วยการแข่งขันวิ่ง "เขื่อนขุนด่านปราการชลมาราธอน ครั้งที่ 5 แวะชิมก๋วยเตี๋ยวกะลาลุงเผ่า/ไก่ย่าง ส้มตำ ที่มีขายตลอดเส้นทางเรียนรู้และเพลิดเพลินกับทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงที่ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ หรือที่สวนพ่อมด สวนศรียา ซื้อผักผลไม้พื้นบ้านได้ที่ตล้าดข้างทาง / ที่วัดพราหมณีซึ่งทุกท่านจะได้สัมผัส กับความสนุกสนานและอิ่มอร่อยกับนครนายกมรดกธรรมชาติที่ใกล้กรุง


ติดต่อสอบถามข้อมูลและขอรับตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนายก
โทร. 0-3731-2282, 0-3731-2284 หรือ w ww.tat8.com
กลับขึ้นด้านบน