Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันสุนทรภู่
25 มิ.ย. 53 - 26 มิ.ย. 53

งานวันสุนทรภู่
บริเวณ อนุสาวรีย์สุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
วันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2553กิจกรรม
การประกวดขบวนรถแฟนซีผีเสื้อสมุทรและสุดสาคร จัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงความสามารถของท่านสุนทรภู่ จัดการประกวดร้อยกรอง ประเภทต่างๆ เช่น โคลง นิราศ เป็นต้น จัดนิทรรศการเกี่ยวกับผลงานของท่านสุนทรภู่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานระยอง
โทร 0 3865 5420 - 1 , 0 3866 4584
http://www.tatryong@tat.or.th/

กลับขึ้นด้านบน