Facebook Twitter
gPlus 
-

Vic Hua Hin ขอเชิญชม...สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย
15 พ.ค. 53 - 12 มิ.ย. 53

Vic Hua Hin ขอเชิญชม...สุดสาคร ลิเกร่วมสมัย
เสาร์ที่ 15 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2553
 


การแสดงลิเก เป็นการแสดงพื้นบ้านแต่โบราณ ที่ถูกสืบทอดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ดังที่เราสามารถหาชมได้ แต่เนื่องจากสื่อต่างๆ มีมากขึ้นจึงทำให้การแสดงละครลิเกเริ่มลดน้อยถอยลง ผู้ชมหันไปให้ความสนใจกับสื่ออื่นมากขึ้น

ทางผู้จัดจึงได้เล็งเห็นถึงความงามของวัฒนธรรมทางการแสดงที่สวยอย่างลิเก จึงได้หยิบยกวรรณกรรมของสุนทรภู่ เรื่อง พระอภัยมณี ตอนกำเนิดสุดสาคร จัดทำในรูปแบบ ลิเกร่วมสมัย โดยการนำสื่อทางตะวันตกและตะวันออกเข้ามาผสมผสานกันอย่างลงตัว แต่ยังคงรักษาเอกลักษณ์รูปแบบ ของลิเกดั้งเดิม 

จุดมุ่งหมายของงานชิ้นนี้ เพื่อรักษาวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่ และซาบซึ้งในการใช้ภาษาที่สละสลวยผ่าน บทกลอนของสุนทรภู่ ในขณะเดียวกัน นักแสดงยังได้รับการฝึกฝนเพื่อให้เข้าถึงตัวละครทุกตัวผ่านบทกวี และสามารถนำเสนอด้วยความรู้สึกที่เป็นจริง ดั่งตัวละครอย่างสมบูรณ์ ทั้งยังเสนอแนวทางเลือกรูปแบบใหม่ ให้ทันสมัยและสากล มากยิ่งขึ้น

เปิดแสดงทุกวันเสาร์ เริ่มเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน ศกนี้ เวลาทุ่มครึ่ง บัตรราคา 1000 , 800 และ 500 บาท (นักเรียน นักศึกษา 150 บาท) 

จำหน่ายบัตรที่... Totalreservation ทุกสาขา โทร 02 833 5555 http://www.totalreservation.com/
วิกหัวหิน โทร 032 827815, 032 827817 http://www.vichuahin.com/
หรือสอบถามข้อมูลที่ ภัทราวดีเธียเตอร์ โทร. 02-4127287-8 http://www.patravaditheatre.com/


กลับขึ้นด้านบน