Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2553
7 พ.ค. 53 - 16 พ.ค. 53

งานเทศกาลลิ้นจี่และของดีจังหวัดพะเยา ประจำปี 2553
ณ บริเวณสนามข้างสถานีขนส่งจังหวัดพะเยา
วันที่ 7-16 พฤษภาคม 2553


กิจกรรม
- ขบวนรถตกแต่งด้วยลิ้นจี่และของดีจากอำเภอต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา การประกวดลิ้นจี่ การประกอบอาหารคาวหวานจากลิ้นจี่ การจัดกระเช้าลิ้นจี่ นิทรรศการของหน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา  การจำหน่ายลิ้นจี่ และผลิตภัณฑ์ของดีจังหวัดพะเยาติดต่อ
สำนักงานจังหวัดพะเยา โทร. 0-5444-9601
กลับขึ้นด้านบน