Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2553 ในเขตจังหวัด ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม
11 พ.ค. 53 - 6 มิ.ย. 53

ประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี 2553 ในเขตจังหวัด ขอนแก่น-ร้อยเอ็ด-มหาสารคาม
วันที่ 11 พฤษภาคม - 6 มิถุนายน 2553


งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
วัน/สถานที่จัดงาน วันที่ 22-23 พฤษภาคม 2553 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอกระนวน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทศบาลตำบลหนองโก โทร. 0 4325 1826 ในวันเวลาราชการ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
วัน/สถานที่จัดงาน วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2553 ณ สนามกีฬากลาง อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โทร 0 4379 1100 ในวันเวลาราชการ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด
วัน/สถานที่จัดงาน วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2553 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอพนมไพร
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลพนมไพร 0 4359 1221 ต่อ 109 ในวันและเวลาราชการ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด
วัน/สถานที่จัดงาน วันที่ 1-3 มิถุนายน 2553 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตน์ และเกาะหนองแดง
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอปทุมรัตน์ 0 4358 7114 ในวันและเวลาราชการ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
วัน/สถานที่จัดงาน วันที่ 2-6 มิถุนายน 2553 ณ ลานอนุสาวรีย์ท้าวเชียง และหน้าที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ 0 4358 1221 ต่อ 115 ในวันและเวลาราชการ

กลับขึ้นด้านบน