Facebook Twitter
gPlus 
-

ม่วนซื่นเมืองโบราณ สงกรานต์บ้านเฮา
13 เม.ย. 53 - 15 เม.ย. 53

ม่วนซื่นเมืองโบราณ สงกรานต์บ้านเฮา
ณ บริเวณพระธาตุพนม เมืองโบราณ สมุทรปราการ
วันที่ 13-15 เมษายน 2553


กิจกรรมต่างๆภายในงานสงกรานต์
1. กิจกรรมช้างสรงน้ำพระธาตุพนม
2. กิจกรรมการสรงน้ำพระธาตุบริเวณ พระธาตุพนม
3. กิจกรรมการสรงน้ำพระพุทธรูป 9 แห่ง เพื่อความเป็นศิริมงคลในวันปีใหม่ไทย (หอพระแก้ว, ศาลา 108 พระอรหันต์, พระโพธิสัตว์กวนอิม, พระธาตุพนม, มณฑปพระพุทธบาท สระบุรี, วิหารสุโขทัย, วัดพร้าว, วิหารวัดเชียงของและวิหารวัดภูมินทร์)
4. กิจกรรมการแสดงดนตรีพื้นบ้านภาคอีสาน บริเวณหน้าพระธาตุนารายณ์เจงเวงเดิม
5. กิจกรรมการแข่งเรือพาย บริเวณสระน้ำหน้าหอนางอุษา
6. กิจกรรมการก่อเจดีย์ทราย บริเวณลานตรงข้ามพระธาตุพนม
7. ขบวนแห่ภูไทเผ่าต่างๆและรำบูชาพระธาตุพนม
8. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญและรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ บริเวณพิพิธภัณฑ์ชาวนา
9. กิจกรรมถนนคนเปียก บริเวณหน้าพระธาตุพนมถึงหน้าเขาพระวิหาร
10. กิจกรรมการออกร้านอาหารพื้นบ้านภาคอีสาน


กำหนดการ พิธีเปิดงาน "ม่วนซื่นเมืองโบราณ สงกรานต์บ้านเฮา"
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน 2553 ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ และ เมืองโบราณ

09.00 - 09.30 น. 
ลงทะเบียนสื่อมวลชน ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

10.00 น. 
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ และ แขกผู้มีเกียรติเดินทางมาถึงบริเวณพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ
- ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ และแขกผู้มีเกียรติร่วมสรงน้ำพระ, พระพิฆเนศวร์ และสรงน้ำเทวดาพระเคราะห์ ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ

10.30 น.
ขบวนแห่เคลื่อนขบวนจากพิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ผ่านตลาดปากน้ำ เส้นทางถนนสายลวด ถึงแยกโค้งโพธิ์ เข้าสู่ถนนสุขุมวิทไปยังเมืองโบราณ 

11.30 น. 
- ขบวนแห่เดินทางถึงเมืองโบราณ - ท่านสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการกล่าวเกี่ยวกับการจัดงาน 
- ท่านสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวเกี่ยวกับการจัดงาน 
- พล.ต.ท. เผ่าไทย ทองธิว กรรมการบริหาร บริษัท พิพิธภัณฑ์เมืองโบราณ จำกัด กล่าวต้อนรับ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
- ลั่นฆ้องเปิดงานโดย ท่านสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ 
- เมืองโบราณเปิดประตูเมืองต้อนรับขบวนแห่เพื่อเดินเข้าสู่เมืองโบราณ (มีขบวนเถิดเทิงกลองยาวนำหน้าขบวน) และเคลื่อนขบวนเข้าสู่บริเวณพระธาตุพนม 

11.45 น. 
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมสรงน้ำพระ บริเวณพระธาตุพนม

12.00 น.
ร่วมรับประทานอาหารกลางวัน ณ พิพิธภัณฑ์ชาวนา 

13.00 น. 
พิธีรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพฯ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดสมุทรปราการ และแขกผู้มีเกียรติที่พิพิธภัณฑ์ชาวนา 13.30 น. แขกผู้มีเกียรติร่วมชมศิลปะการแสดง รำบูชาพระธาตุพนม 

13.40 น. 
แขกผู้มีเกียรติเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

**หมายเหตุ การแสดงการละเล่น สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมกลับขึ้นด้านบน