Facebook Twitter
gPlus 
-

Krabi Rock & Fire International 2010
16 เม.ย. 53 - 18 เม.ย. 53

Krabi Rock & Fire International 2010
ณ หาดต้นไทร หาดไร่เล และหาดอ่าวนาง  จ.กระบี่
วันที่ 16 - 18 เมษายน 2553จังหวัดกระบี่ ผนึกกำลัง ร่วมกับ ภาครัฐและเอกชน จัดงาน "Krabi  Rock & Fire International 2010"  ระหว่างวันที่ 16 - 18 เมษายน 2553 ณ  หาดต้นไทร หาดไร่เล และหาดอ่าวนาง  เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปีนผาของจังหวัดกระบี่ และส่งเสริมให้กิจกรรมการแข่งขันปีนหน้าผาเป็นหนึ่งในกิจกรรมทางการท่องเที่ยวประจำปีของจังหวัดกระบี่ รวมทั้งนำเสนอภาพลักษณ์จังหวัดกระบี่ เป็น Rock Climbing  Destination ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในหมู่นักปีนหน้าผาว่าหากนึกถึงการปีนผาต้องไปที่จังหวัดกระบี่ เนื่องจากมีหน้าผาที่สวยงามติดอันดับโลก มีธรรมชาติที่สวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยวครบครัน มีเส้นทางปีนผากว่า 600 เส้นทาง นักปีนผาสามารถเลือกปีนได้ตามระดับความยากง่ายและความท้าทายที่ต้องการ

นอกจากนี้ยังมีลักษณะเด่นคือเมื่อปีนขึ้นไปบนยอดเขา สามารถมองเห็นทัศนยีภาพอันสวยงามของจังหวัดกระบี่ เช่น ภูเขาหินปูนรูปร่างแปลกตาคล้ายรองเท้าบู๊ท เรือสำเภา หัวนก  รวมทั้งมองเห็นหมู่เกาะต่างๆ เช่น เกาะปอดะ เกาะทับ เกาะไก่ ฯลฯ โดยได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ 

               
  • Lead Climbing Marathon
              
  • Speed Climbing
               
  • Deep Water Soloing
  
นอกจากกิจกรรมการแข่งขันปีนผาแล้ว ยังมีการจัด การแข่งขันควงไฟ  (Fire  Contest) คาดว่าหลังจากการจัดกิจกรรมปีนผานานาชาติครั้งนี้จะทำให้จังหวัดกระบี่เป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับชาติและระดับสากลมากขึ้นรวมทั้งจะสามารถกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่ในภาพรวมได้เป็นอย่างดี      

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขันสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลและสมัครได้ที่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ โทร. 0 7562 3944 แฟ็กซ์  0 7562 3955  E-mail: tourism@krabi_tourism.org 

ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวไร่เล โทร. 089-294068 
E-mail: pranang_rockclimbing_Club@yahoo.com 

ชมรมธุรกิจการท่องเที่ยวอ่าวต้นไทร โทร. 081-0819993 
E-mail: dreamvalleyresort@yahoo.com  

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.krabi_tourism.org,  www.tourismthailand.org/krabiกลับขึ้นด้านบน