Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน ประจำปี 2553
12 เม.ย. 53 - 16 เม.ย. 53

งานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน ประจำปี 2553
บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก(หนองนาบึง) และบริเวณข้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
วันที่ 12-16 เมษายน 2553กิจกรรม
วันที่ 12 เมษายน 2553
   เวลา 17.00 น.   - การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย-อินโดจีน
 เวลา 19.00 น.  - พิธีเปิดงานมหกรรมอาหารไทย-อิโดจีน ในงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง   สามแผ่นดิน ประจำปี 2553 ณ บริเวณข้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามเทศบาลเมือง   มุกดาหาร โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เป็นประธานในพิธี
      -นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงาน
 เวลา 19.30 น. - การแสดงของโรงเรียนทีโอเอ วิทยา (เทศบาล 1 วัดคำสายทอง)
 เวลา 19.30-21.00 น. - การแสดง/ประกวด...
 เวลา 21.00 น. - การแสดงของศิลปิน-นักร้องของบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 เวลา 22.00 น. - พักการจัดกิจกรรม

วันที่ 13 เมษายน 2553

(ภาคเช้า) พิธีทำบุญตักบาตร ณ  บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก(หนองนาบึง) และบริเวณข้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
 เวลา 07.00 น.  - ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน พร้อมกันบริเวณพิธี
   - พระสงฆ์ 9 รูป นั่งในบริเวณพิธีบนเวทีกลางสวนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก(หนองนาบึง)
 เวลา 07.30 น.  - ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
   - พิธีกรเรียนเชิญประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
   - เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล (พระสงฆ์ให้ศีล)
   - ประธานในพิธีและผู้มีเกียรติ ถวายจัตุปัจจัยแด่พระสงฆ์ 9 รูป
   - พระสงฆ์อนุโมทนา
   - ประธานในพิธีกรวดน้ำ - รับพร
   - พระสงฆ์ออกรับบิณฑบาตท่านเจ้า
 เวลา 15.00 น. - ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านเจ้าแขวงสะหวันนะเขต ประธานคณะกรรมการประชาชน จังหวัดกวางตรี เดินทางมาถึงบริเวณพิธีจัดงาน
   - คณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ และแขกผู้มีเกียรติ ประธานชุมชน หัวหน้าส่วนราชการ เทศบาลผู้สูงอายุ และประชาชนพร้อมกัน ณ    บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก(หนองนาบึง)
   - พิธีเปิดงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง สามแผ่นดิน ประจำปี 2553 โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร, ท่านเจ้าแขวงสะหวันนะเขต, กงสุลใหญ่ สาธารณรัฐ   สังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น , กงสุลแห่งราชอาณาจักรไทยประจำแขวงสะหวันนะเขต ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรี , นายกเทศมนตรี   เมืองมุกดาหาร
   - นายสัมฤทธิ์ โภคสวัสดิ์  นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร กล่าวรายงาน
   - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานประเพณีสงกรานต์สองฝั่งโขง  ประจำปี 2553
   - เจ้าแขวงสะหวันนะเขตและกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวแสดงความรู้สึก
   - ประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านเจ้าแขวงสะหวันนะเขตและกงสุลใหญ่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประจำจังหวัดขอนแก่น กงสุลแห่งราชอาณาจักรไทยประจำแขวง   สะหวันนะเขต ประธานคณะกรรมการประชาชนจังหวัดกวางตรีและนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีสรงน้ำ พระพุทธสิงห์   สอง พระพุทธนวมิ่งมงคลมุกดาหาร และพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ มอบเงินขวัญถุงและของที่ระลึกแก้ผู้สูงอายุ ณ บริเวณสวนสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก (   หนองนาบึง) เทศบาลเมืองมุกดาหาร ประชาชนร่วมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ

การแต่งกาย
  - ชุดพื้นเมือง หรือชุดสุภาพ

ภาคค่ำ ณ บริเวณข้างอาคาร ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร
 เวลา 17.00 น. - การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย-อินโดจีน
 เวลา 19.00-21.00 น. - การแสดงศิลปวัฒนธรรมชุดพญานาค  จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)
 เวลา 21.00-22.00 น. - การแสดงของศิลปิน-นักร้อง จากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 เวลา 22.00 น.  - พักการจัดกิจกรรม

วันที่ 14 เมษายน 2553
เวลา 09.00 น.  - ผู้เข้าประกวดนางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง รายงานตัววัดสัดส่วน ณ ห้องประชุมสองฝั่งโขง ศาลาเรารักมุกดาหาร
   - ผู้เข้าประกวดนางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง ทำกิจกรรมกับทางเทศบาล แนะนำตัว ถ่ายภาพ แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว ภายในจังหวัดมุกดาหาร เช่น แก่งกระเบา หอแก้ว   มุกดาหาร ภูผาเทิบ ตลาดอินโดจีน
 เวลา 09.00-15.00 น. - การจัดกิจกรรมถนนคนเล่นน้ำ
 เวลา 09.00-16.00 น.  - การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (สะบ้า)
 เวลา 17.00 น.  - การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย-อินโดจีน
 เวลา 19.00-20.00 น.  - การแสดง/ประกวด...
 เวลา 21.00-22.00 น. - การแสดงของศิลปิน-นักร้อง จากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
 เวลา 22.00 น.  - พักการจัดกิจกรรม

วันที่ 15 เมษายน 2553
 เวลา 09.00-15.00 น.  - การจัดกิจกรรมถนนคนเล่นน้ำ
 เวลา 10.00-12.00 น. - การประกวดนางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง รอบแรก ชุดกีฬา ( กระโปรงสั้นสีขาว)
 เวลา 17.00 น.  - การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย-อินโดจีน
 เวลา 18.30 น. - การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (สะบ้า)
 เวลา 19.00-20.00 น. - การแสดง/ประกวด...
 เวลา 20.00-21.30 น.  - การประกวดนางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง รอบสอง ชุดไทย
 เวลา 21.30 น.  - มอบรางวัลผู้ชนะเลิศในการแข่งสะบ้า ณ ข้างอาคารท่าเทียบเรือ ท่าข้ามเทศบาลเมืองมุกดาหาร
 เวลา 22.00 น. - พักการจัดกิจกรรม

วันที่ 16 เมษายน 2553
 เวลา 17.00 น.  - การออกร้านจำหน่ายอาหารไทย-อินโดจีน
 เวลา 19.00 น.  - การประกวดนางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง รอบสาม ชุดราตรี
 เวลา 20.00 น.  - การประกวดนางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง รอบสี่ ชุดว่ายน้ำ
 เวลา 21.30 น. - การประกวดนางงามสงกรานต์สองฝั่งโขง รอบชิงชนะเสิศ ชุดว่ายน้ำ
 เวลา 22.00-23.00 น. - การแสดงของศิลปิน-นักร้อง จากบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด
 เวลา 23.00 น. - พิธีมอบรางวัล มงกุฎ สายสะพาย ผู้ชนะการประกวดสาวงามสงกรานต์สองฝั่งโขง ตามลำดับ
   - เสร็จสิ้นการจัดงาน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานนครพนม
โทร 0 4href="http://wcm2.thaiza.com/thaiza/content/3261_insert.php51 3490-1
อีเมล tatphnom@tat.or.thกลับขึ้นด้านบน