Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร
5 พ.ค. 53 - 9 พ.ค. 53

ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธร
บริเวณ สวนสาธารณะพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร
วันที่  5 - 9 พฤษภาคม 2553


กิจกรรม
การประกวดเซิ้งบั้งไฟ , ประกวดกองเชียร์ , ประกวดธิดาบั้งไฟ , ประกวดขบวนบั้งไฟสวยงาม การประกวดบั้งไฟ และการแข่งขันบั้งไฟล้าน  

สอบถามข้อมูลเพิมเติม
ททท.สำนักงานอุบลราชธานี
โทร 0 4524 3770 , 0 4525 0714 
http://www.tatubon@tat.or.th/
กลับขึ้นด้านบน