Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
27 พ.ค. 53 - 29 พ.ค. 53

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย
บริเวณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน
วันที่ 27 - 29 พฤษภาคม 2553


กิจกรรม
ประเพณีขึ้นดอยขะม้อเพื่ออัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ การฟ้อนถวายพระธาตุฯ การแข่งกลองยาว และสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

สอบถามเพิ่มเติม
ททท.สำนักงานเชียงใหม่
โทร 0 5324 8604 , 0 5324 8607
www.tatchmai@tat.or.th
กลับขึ้นด้านบน