Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2553
25 เม.ย. 53 - 28 เม.ย. 53

งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2553
ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
วันที่ 25 - 28 เมษายน 2553


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญทุกท่านร่วมงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2553 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 25 - 28 เมษายน 2553 นี้ ณ พระธาตุศรีสองรัก หมู่ที่ 14 บ้านหัวนายุง ต.ด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย โดยมีกิจกรรม และพิธีกรรมตามวัฒนธรรมและประเพณีดั้งเดิม

นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย กล่าวว่า "พระธาตุศรีสองรักเป็นปูชนียสถานที่สำคัญที่สุดของจังหวัดเลย ได้ถูกสร้างขึ้นในแผ่นดินของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ์ผู้ครอบครองกรุงศรีอยุธยาแห่งอาณาจักรสยาม  และพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชผู้ครองกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) แห่งอาณาจักรล้านช้าง  ได้ทรงร่วมกันสร้างพระเจดีย์ขึ้นเป็นสักขีพยานว่าจะไม่สู้รบเพื่อแย่งชิงดินแดนกัน พระธาตุศรีสองรัก  จึงเป็นพระธาตุแห่ง "สัจจะ และไมตรี" สืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบันนี้นับได้  400  ปีเศษแล้ว และในวันเพ็ญเดือน  6 ของทุกปี  จะทำพิธีสมโภช เพื่อให้ประชาชนนมัสการพระธาตุ และช่วยกันทำความสะอาด ตลอดจนซ่อมแซมสถานที่ชำรุดทรุดโทรมบริเวณพระธาตุ ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไป อนึ่งผู้ที่เข้าร่วมพิธีทุกคนห้ามแต่งกายด้วยสีแดง เพราะถือว่าเป็นสีแห่งเลือด และความรุนแรง"

พิธีสมโภช และงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก เป็นประเพณีที่สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม ความเชื่อของชาวอำเภอด่านซ้ายที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ลูกหลานจะต้องปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคล ให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข แคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวง อีกทั้งทำให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาล ในด้านพิธีกรรม เริ่มด้วยการทำความสะอาดพระธาตุ และซ่อมแซมสถานที่ชำรุดทรุดโทรมก่อนจะถึงวันงานจริง พิธีจะเริ่มด้วยการบูชาพระธาตุโดยมีเจ้ากวน เจ้าแม่นางเทียม แสน นางแต่ง และชาวบ้าน จะเริ่มกระทำพิธีโดยช่วยกันจัดเครื่องเซ่น เพื่อทำพิธีบูชาองค์พระธาตุอันประกอบด้วยกระทงใหญ่ 1 กระทง กระทงน้อย 8 กระทง เครื่องบูชาที่ใส่ลงในกระทง ได้แก่ เมี่ยง หมาก กล้วย อ้อย แกงส้ม ขนมต่าง ๆ พิธีจะต้องทำก่อนเพล และทำในขณะที่ประชาชนชุมนุมกันมากๆ เมื่อเสร็จพิธีก็จะยกกระทงใหญ่ไปลอยน้ำ ส่วนกระทงน้อยยกไปบูชาตามบริเวณริมวัด ถัดจากพิธีบูชาพระธาตุก็จะเป็นพิธีสรงธาตุ พิธีสู่ขวัญธาตุ พิธีเวียนเทียน พิธีบวชนาค ซึ่งจะต้องจุดบั้งไฟไปพร้อมกันด้วย และสุดท้ายก็จะเป็นพิธีคารวะธาตุ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทร. 0-4289-1266
สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย โทร. 08-3145-3080  และททท. สำนักงานเลย โทร. 042-812812 /042-811405


กำหนดการจัดงานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก  ประจำปี 2553
ระหว่างวันที่ 25 -28 เมษายน 2553
ณ พระธาตุศรีสองรัก อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย


วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2553 (ตรงกับวันที่ 12 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล)

เวลา 07.00 น. - พิธีทำบุญตักบาตร (บริเวณศาลาด้านล่างพระธาตุศรีสองรัก)
เวลา 09.09 น. - พิธีเปิดงานพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2553
        โดย นายพรศักดิ์ เจียรณัย (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย)
- นายโสภณ สุวรรณรัตน์ นายอำเภอด่านซ้าย กล่าวรายงาน ต่อประธานฯ
- ประธานในพิธี ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวพิธีเปิดงานฯ (ตีฆ้องชัย)
- การเส็งกลองโชว์ จากชาวบ้านหนามแท่ง (วัดศรีสะอาด)
- การรำเปิดงาน จากนักเรียนโรงเรียนในเขตอำเภอด่านซ้าย
- เปิดให้ประชาชนทั่วไป นมัสการพระธาตุศรีสองรัก ตลอดวัน

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2553 (ตรงกับวันที่ 13 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล)
เวลา 09.30 น.  - พิธีล้างธาตุ (พระธาตุศรีสองรัก) เสร็จแล้ว ทำพิธีคาราวะธาตุ
- เปิดให้ประชาชนทั่วไป นมัสการพระธาตุศรีสองรัก ตลอดวัน

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 (ตรงกับวันที่ 14 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล)
เวลา 06.00 น. - เปิดให้ประชาชนทั่วไป นมัสการพระธาตุศรีสองรัก ตลอดวัน
เวลา 09.00 น. - เตรียมเครื่องบวชนาค ณ วัดโพนชัย บ้านเดิ่น
เวลา 17.00 น. - พิธีแห่นาค และเจริญพระพุทธมนต์เย็น ณ วัดโพนชัย
เวลา 19.00 น. - พิธีทำขวัญนาค ณ วัดโพนชัย

วันพุธที่ 28 เมษายน 2553 (ตรงกับวันที่ 15 ค่ำ เดือน 6 ปีขาล)
เวลา 07.00 น. - พิธีทำบุญตักบาตร ณ วัดโพนชัย
เวลา 09.00 น. - ขบวนแห่บายศรีเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม คณะพ่อแสน - นางแต่ง
    ถึงพระธาตุศรีสองรัก และประกอบพิธีกรรมต่างๆ
    ตามประเพณี ดังนี้ - ขบวนแห่นาค - ขบวนแห่ต้นผึ้ง
          เวลา 11.00 น.  - พิธีบูชาพระธาตุศรีสองรัก แจกธาตุ และแจกทาน
          - พิธีถวายต้นขี้ผึ้ง - พิธีส่งธาตุ (พระธาตุศรีสองรัก)
  - พิธีสู่ขวัญพระธาตุศรีสองรัก - พิธีเวียนเทียน - พิธีจุดบั้งไฟ
  - พิธีบรรพชา และอุปสมบท - พิธีคาราวะพระธาตุศรีสองรัก
  - เสร็จพิธี งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก ประจำปี 2553
กลับขึ้นด้านบน