Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
8 เม.ย. 53 - 15 เม.ย. 53

ประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูน เสียงแคน และถนนข้าวเหนียว
สถานที่ บริเวณ บึงแก่นนคร และถนนศรีจันทร์ จังหวัดขนนแก่น
วันที่ 8-15 เมษายน 2553


กิจกรรม
- การประกวนเกวียนบุปผชาติ
- ประกวดธิดาดอกคณู เสียงแคน
- ปิดถนนเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนศรีจันทร์ ( ถนนข้าวเหนียว ) 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ททท. สำนักงานขอนแก่น
โทร 0 4324 4468 - 9
อีเมล tatkhkn@tat.or.th
กลับขึ้นด้านบน