Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีก่อพระทรายวันไหล
16 เม.ย. 53 - 17 เม.ย. 53

ประเพณีก่อพระทรายวันไหล
บริเวณชายหาดบางแสน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
วันที่ 16 - 17 เมษายน 2553


กิจกรรม
ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ ก่อเจดีย์ทราย การละเล่นพื้นบ้าน  และการเล่นน้ำสงกรานต์


ติดต่อสอบถาม

ททท.สำนักงานพัทยา
โทร 0 3842 7667 , 0 3842 8750 , 0 3842 3990
E-Mail : tatchon@tat.or.th

กลับขึ้นด้านบน