Facebook Twitter
gPlus 
-

งานขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้า จังหวัดสงขลา
9 เม.ย. 53 - 25 เม.ย. 53

งานขึ้นเบญจาสรงน้ำสามสมเด็จเจ้า จังหวัดสงขลา
ณ ลานหน้าอาคารนวมภูมินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
วันที่ 9 - 25 เมษายน  2553กิจกรรม
9 เมษายน 2553 กิจกรรมทำบุญวันว่างและรดน้ำสามสมเด็จ
9 - 25 เมษายน 2553 เปิดให้ประชาชนทั่วไปร่วมรดน้ำ 3 สมเด็จ

หมายเหตุ จะมีการประดิษฐานรูปหล่อพระ 3 สมเด็จ คือ สมเด็จเจ้าพะโคะ สมเด็จเจ้าเกาะใหญ่ และสมเด็จเจ้าเกาะยอ ซึ่งว่ากันว่าเป็นเกจิอาจารย์แห่งลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่เป็นที่รู้จักและนับถือเคารพบูชาของคนในท้องถิ่นและคนทั่วไปมายาวนาน

โดยในวันที่ 9 เมษายน 2553 จะจัดกิจกรรมทำบุญวันว่างและรดน้ำสามสมเด็จ จากนั้นจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์คติชนวิทยา สถาบันทักษิณคดีศึกษา ร่วมรดน้ำ 3 สมเด็จ เนื่องในเทศกาลวันว่างและสงกรานต์ของชาวใต้

สอบถามรายละเอียด
มูลนิธิทักษิณคดีศึกษา โทร. 0 7459 1611-8
กลับขึ้นด้านบน