Facebook Twitter
gPlus 
-

งานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี 2553
30 มี.ค. 53 - 7 เม.ย. 53

งานกาชาดสวนอัมพร ประจำปี 2553
ณ สวนอัมพร ลานพระบรมรูปทรงม้า สนามเสือป่า ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ
วันที่ 30 มีนาคม - 7 เมษายน 2553


วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 14.00 - 23.00 น.
วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 23.00 น.
และวันสุดท้ายของงานปิดเวลา 24.00 น


กิจกรรมภายในงาน

1. จัดกิจกรรมที่ให้ความรู้และให้บริการด้านการแพทย์
2. กิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสาธารณะ
3. กิจกรรมด้านความบันเทิง การแสดงบนเวี การแสดงกลางแจ้ง
4. กิจกรรมด้านการเสี่ยงโชคชิงรางวัล
     - การจำหน่ายบัตรสอยดาว สอยกัลปพฤกษ์ สลากกาชาด
5. กิจกรรมโครงการหลวง
     - การจำหน่ายผลิตภัณฑ์โครงการส่วนพระองค์
     - จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเกษตรและกลุ่มแม่บ้าน
6. กิจกรรมจากเหล่ากาชาดจังหวัด 75 จังหวัด
     - จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง
7. กิจกรรมการประกวดสุขภาพเด็ก การประกวดผู้สูงวัยสุขภาพดี การสรรหากุลบุตร - กุลธิดากาชาด การประกวดร้านกาชาดเฉลิมพระเกียรติ


ติดต่อ
กรรมการและเลขานุการแผนกประชาสัมพันธ์งานกาชาด
โทรศัพท์ : 0 2256 4440 , 02 251 1218 ต่อ 124
โทรสาร   : 0 2250  0312

หรือดูรายละเอียดได้ที่ http://fair.redcross.or.thกลับขึ้นด้านบน