Facebook Twitter
gPlus 
-

งานตุ้มโฮมปี้น้องไต หรืองานวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด
6 เม.ย. 53 - 6 เม.ย. 53

งานตุ้มโฮมปี้น้องไต หรืองานวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด
ณ บ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย
วันที่ 6 เมษายน 2553การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานตุ้มโฮมปี้น้องไต หรืองานวัฒนธรรมไทดำบ้านนาป่าหนาด ต.เขาแก้ว อ.เชียงคาน จ.เลย ในวันอังคารที่ 6 เมษายน 2553 นี้ เวลา13.00น. เป็นต้นไป ณ สมาคมไทดำ หมู่ที่ 4

นางอัจฉพรรณ บุญเจริญ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเลย เผยว่า ชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน น่าศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง ยังมีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ภาษาพูด ภาษาเขียนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ยิ่งไปกว่านั้นชาวไทดำบ้านนาป่าหนาด มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายมีจิตใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รักความสงบ ถึงจะมีเพียงหมู่บ้านเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอพยพมาจากเมืองแถง หรือเมืองเดียนเบียนฟูในสมัยรัชกาลที่ 5 หรือประมาณร้อยกว่าปีมาแล้ว ชาวไทดำที่บ้านนาป่าหนาดยังคงรักษาประเพณี และวัฒนธรรมไว้ได้เป็นอย่างดี

กิจกรรมภายในงาน มีหลากหลายอย่าง อาทิเช่น การละเล่นของไทดำ การแสดงแซปาง ลานแสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ การทอผ้า ชิมอาหารไทดำ การแสดงการแต่งกายในแบบฉบับไทดำ และร่วมฟ้อนแคน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลเขาแก้ว โทร. 0 4207 0701-4 และททท. สำนักงานเลย โทร. 0 4281 2812 , 0 4281 1405
กลับขึ้นด้านบน