Facebook Twitter
gPlus 
-

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2553
16 เม.ย. 53 - 18 เม.ย. 53

ประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2553
ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า
วันที่ 16 - 18 เมษายน 2553จัดโดยความร่วมแรงร่วมใจของชาวไทยเชื้อสายมอญ ในแต่ละปีงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง จะเริ่มในวันอาทิตย์แรกหลังวันที่ 13 เมษายน ซึ่งกำหนดการในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 เมษายน พ.ศ. 2553

ภายในงานจะมีกิจกรรมการละเล่นพื้นเมือง ได้แก่ การเล่นสะบ้ารามัญ อันเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ของชาวรามัญ

การเล่นสะบ้ามี 2 ประเภท คือ สะบ้าประเภทเล่นกลางวัน เรียกว่า ทอยสะบ้าหัวช้าง และการเล่นสะบ้าบ่อนในตอนกลางคืน นอกจากนี้ภายในงานยังสามารถชมการแสดงทะแยมอญ ชมสาธิตการกวนกาละแมของดีเมืองพระประแดง พร้อมชมการประดับไฟ แสง สี ตระการตา ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ป้อมแผลงไฟฟ้า อีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างสีสันให้งานประเพณีสงกรานต์พระประแดงนี้คือ การประกวดนางสงกรานต์พระประแดง และที่พิเศษกว่าการจัดงานสงกรานต์ที่อื่นๆ ที่ปัจจุบันนับเป็นเอกลักษณ์ของสงกรานต์เมืองพระประแดง คือการประกวดหนุ่มลอยชาย ที่จะมีการประกวดในคืนวันที่ 16 เมษายน 2553 ด้วย 

เมืองพระประแดง หรือเมืองนครเขื่อนขันธ์และอีกชื่อหนึ่งที่ชาวมอญเรียกว่า เมืองปากลัด เป็นเมืองเก่าแก่ มีประเพณีและศิลปวัฒนธรรม ที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ประเพณีและศิลปวัฒนธรรมเก่าแก่จึงเกี่ยวกับ ชาวมอญทั้งสิ้น อาทิ การสรงน้ำพระพุทธรูปในมณฑป วัดโปรดเกศเชษฐาราม การปล่อยนกปล่อยปลา โดยมีตำนานอยู่ 2 ประการ คือ การช่วยชีวิตปลาที่ตกคลักอยู่ตามหนองบึงที่กำลังแห้ง ในฤดูแล้ง ชาวบ้านจะช่วยกับจับปลาไปปล่อยในที่มีน้ำ เพื่อให้พ้นความตายและเป็นการรักษาพันธุ์ปลาในทางอ้อมด้วย การแห่ปลาของชาวพระประแดง ทำกันทุกปีระหว่างเทศกาลสงกรานต์ มีสาวรามัญร่วมขบวนแห่ นำปลาไปปล่อยในที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม ก่อนการแห่นกแห่ปลา ในขบวนแห่จะมีการละเล่น ได้แก่ แตรวง ทะแยมอญ เถิดเทิง ร่วมขบวนไปเป็นที่สนุกสนานรื่นเริง

ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์พระประแดง ประจำปี 2553
และหากท่านใดสนใจสมัครเข้าประกวดนางสงกรานต์และหนุ่มลอยชาย สามารถสมัครได้ที่ กองการศึกษา เทศบาลเมืองพระประแดง ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2553 โทรศัพท์ 0 2463 4841
กลับขึ้นด้านบน