Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปีที่ 70
10 เม.ย. 53 - 11 เม.ย. 53

งานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปีที่ 70
ณ สี่แยกวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมเดอม็อค กรุงเทพฯ
วันที่   10-11 เมษายน 2553 


ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานครร่วมกับประชาคมชาววิสุทธิกษัตริย์ จัดงานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปีที่ 70 เพื่ออนุรักษ์และสืบสานประเพณีดั้งเดิมของชาววิสุทธิกษัตริย์ ระหว่างวันที่  10-11 เมษายน 2553 ณ สี่แยกวิสุทธิกษัตริย์ โรงแรมเดอม็อค 

นางเยียรยง ไชยรัตน์  ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวถึงการจัดงานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ปีที่ 70 ครั้งนี้ว่า ถือเป็นตำนานของชาววิสุทธิกษัตริย์ที่ได้จัดงานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์เป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การจัดงานดังกล่าวยังเป็นการน้อมรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจันทรมณฑลโสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์ ที่สิ้นพระชนม์ขณะพระชันษาเพียง 9ปี โดยอดีตถนนสายนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างขึ้นเพื่ออุทิศส่วนกุศลรำลึกถึงสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจันทรมณฑลโสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกษัตริย์  และพระราชทานชื่อถนนนี้ว่า "ถนนวิสุทธิกษัตริย์"  ที่เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่างๆ อาทิ วัดวาอาราม นักเขียน ศิลปิน รวมถึงขนมและอาหารขึ้นชื่อ ได้แก่ น้ำอ้อยฉัตรประไพร ข้าวต้มน้ำวุ้น

งานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์จึงเป็นประเพณีถือปฏิบัติกันมายาวนาน โดยปีนี้ภายในงานจะมีพิธีบวงสรวงสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจันทรมณฑลโสภณภควดี กรมหลวงวิสุทธิกษัตร์ พิธีตักบาตรพระภิกษุและสามเณร จำนวน 71 รูป ขบวนแห่และสาวงามผู้เข้าประกวดนางงามวิสุทธิกษัตริย์ ประจำปี 2553  ซึ่งเวทีวิสุทธิกษัตริย์แห่งนี้ ได้ชื่อว่าเป็นเวทีปราบเซียน สาวงามที่ผ่านจากเวทีนี้ส่วนใหญ่จะประสบความสำเร็จเพราะเวทีนี้เป็นก้าวแรกที่นำไปสู่เวทีนางสาวไทยหรือการเป็นดารา นักแสดง  เช่น คุณสรวงสุดา ลาวัณย์ประเสริฐ ที่เป็นเทพีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ประจำปี พ.ศ. 2538 ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 เธอยังคว้าตำแหน่งนางสาวไทยมาครองได้สำเร็จเช่นกัน 

นอกจากนี้กิจกรรมภายในงานยังมีการแสดงต่างๆ ของโรงเรียนและศูนย์เยาวชนในเขตพระนคร การแสดงโขนชุด "เจ็ดทศวรรษแห่งตำนาน งามตระการคู่พระนคร" การประกวดหนูน้อยสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ และในบริเวณงานยังมีการจัดสาธิตภูมิปัญญาไทยโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเขตพระนคร ทั้งนี้จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์วิสุทธิกษัตริย์ ระหว่างวันที่10-11 เมษายน 2553 เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่งดงามให้คงอยู่สืบไปอย่างยั่งยืนกลับขึ้นด้านบน