Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553
20 มี.ค. 53 - 21 มี.ค. 53

งานวันเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ 7 ประจำปี 2553
(Koh Tao Festival 2010)
ณ บริเวณหาดทรายรี ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม  2553ชมรมรักษ์เกาะเต่า ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเต่า กำนัน ผู้ใหญ่บ้านภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจดำน้ำเกาะเต่า และชุมชนบ้านเกาะเต่า ได้กำหนดจัดงานวันเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ครั้งที่ 7 (Koh Tao Festival 2010) ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 20 - 21 มีนาคม  2553 ณ บริเวณหาดทรายรี ตำบลเกาะเต่า อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นสร้างจิตสำนึก และสร้าง ความเข้าใจในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติใต้ท้องทะเลและชายฝั่ง เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเกาะเต่าให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในงาน มีการเก็บขยะใต้ทะเล และชายหาด การผูกทุ่นจอดเรือ การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน การปล่อยเต่า และหอยมือเสือ การแสดงดนตรีไทย การประกวดนาย/นางงามขยะ ชุดการแสดงจากผู้แทนบริษัทดำน้ำ และดนตรีสไตล์เกาะ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุราษฎร์ธานี จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรมงานเปิดโลกใต้ทะเลเกาะเต่า ตามวัน เวลา ดังกล่าว

ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ทำการ อบต.เกาะเต่า 077-456220 หรือ www.kohtao.go.th

กลับขึ้นด้านบน