Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2553
14 มี.ค. 53 - 18 มี.ค. 53

งานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2553
ณ บริเวณวัดเจดีย์และสนามหน้า ที่ว่าการอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2553อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ร่วมกับ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนจังหวัดชัยภูมิ  สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)  สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านร่วม "งานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร ประจำปี 2553" ในระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2553 ณ บริเวณวัดเจดีย์และสนามหน้า ที่ว่าการอำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 

นายอรรถพล วรรณกิจ  ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่า งานบุญเดือนสี่ ประเพณีไทคอนสาร ความสวยงามของขบวนแห่ทางวัฒนธรรม  การแสดงแสง สี เสียงประวัติเมืองคอนสาร  ถือเป็นงานประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปีที่ยิ่งใหญ่ และสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงาม และมีกิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ อาทิ

การแสดงศิลป วัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดธิดาคอนสาร การประกวดธิดาตุ้ยนุ้ย  การแข่งขันโหนลมหมากเก็บ การจัดนิทรรศการของ  ทุกภาคส่วนการแสดงดนตรีพื้นบ้าน และศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงดนตรีจากศิลปินที่มีชื่อเสียง การแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP และที่พลาดไม่ได้กับ การละเล่น "สะบ้า" หนี่งเดียวของภาคอีสาน(16 - 18 มี.ค. 53 เวลา 08.00 น.)  และจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวเมืองชัยภูมิครึกครื้น  เศรษฐกิจชัยภูมิคึกคักอย่างดียิ่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  อำเภอคอนสาร โทรศัพท์ 0 4487 6596  หรือที่ ททท.สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0 4421 3030 / 0 4421 3666  www.tat.or.th/nakhonratchasima  E - Mail : tatsima@tat.or.th
กลับขึ้นด้านบน