Facebook Twitter
gPlus 
-

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร
10 เม.ย. 53 - 15 เม.ย. 53

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ กรุงเทพมหานคร
บริเวณ 9 พระอารามหลวง และพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์
วันที่ 10 - 15 เมษายน 2553


กิจกรรมในงาน
  • การจำลองสงกรานต์ 4 ภาค กิจกรรมสรงน้ำพระพุทธรูป 4 ภาค
การสาธิตทำอาหารและขนมพื้นบ้าน การแสดงทางวัฒนธรรมจากภาคต่างๆ

กิจกรรม Hi-Light

  • "สงกรานต์วิถีไทย" และ "ไหว้พระขอพร9 พระอารามหลวง" เวลา09.00 - 18.00 น.
วันที่ 13 - 15 เมษายน 2553 บริเวณ 9 พระอารามหลวง และรอบเกาะรัตนโกสินทร์ ได้แก่ 
1. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) 
2. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์) 
3. วัดสุทัศน์เทพวรารามวรมหาวิหาร 
4. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 
5. วัดบวรนิเวศวิหาร 
6. วัดชนะสงคราม ราชวรมหาวิหาร 
7. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร 
8. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร (วัดแจ้ง) 
9. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

  • กิจกรรมรณรงค์ "แต่งไทยเล่นน้ำสงกรานต์แบบวิถีไทย" บริเวณถนนข้าวสาร โดยให้มีการรณรงค์การเล่นน้ำสงกรานต์อย่างถูกวิธี

  • กิจกรรมสงกรานต์ถนนข้าวสาร - บางลำพู - วิสุทธิกษัตริย์ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ถนนข้าวสาร ถนนพระอาทิตย์ บางลำพู และวิสุทธิกษัตริย์ วันที่ 11 - 13 เมษายน 2553

    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    TAT Call Center 1672
    กองสร้างสรรค์กิจกรรม ททท. โทร. 0 2250 5522 ต่อ 3470-3
กลับขึ้นด้านบน