Facebook Twitter
gPlus 
-

งานอยุธยาแฟร์ (AYUTTHAYA FAIR 2010)
26 มี.ค. 53 - 4 เม.ย. 53

งานอยุธยาแฟร์ (AYUTTHAYA   FAIR 2010)
ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม -4 เมษายน 2553


จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานอยุธยาแฟร์ (AYUTTHAYA   FAIR 2010) ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม -4 เมษายน 2553 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมถนนสายเอเชีย รวม 10 วัน  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม  สร้างโอกาสทางการตลาดผลิตภัณฑ์  การท่องเที่ยว  ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น  เช่น  สินค้าเกษตร  สินค้าOTOP  สินค้าอุตสาหกรรม /SMEs การท่องเที่ยว  วัฒนธรรม และสินค้าอื่น ๆ  สินค้าเกษตรแปรรูป  เกษตรอินทรีย์  การแสดงทางวัฒนธรรม  อาหารอร่อย  สินค้าจากผู้ประกอบการค้าในจังหวัด ฯ  เช่น  ชมรมโรงสีข้าว  ชมรมผู้สูงอายุ  สินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน  (นนทบุรี ปทุมธานี  และสระบุรี)  และสินค้าของผู้ประกอบการ  5  จังหวัดชายแดนภาคใต้ ( ยะลา  ปัตตานี  นราธิวาส  สงขลา  สตูล) นอกจากนี้ยังมีการเจรจาธุรกิจการค้า (ผู้ผลิตพบ  Trader) ธุรกิจแฟรนไชส์
อีกด้วย 

นางสาวจุฑาทิพย์  เจริญลาภ  ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยากล่าวว่า  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการท่องเที่ยว  มีทรัพยากรที่หลากหลายและโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์หลายด้าน  ไม่ว่าจะเป็นด้านการท่องเที่ยว  ด้านวัฒนธรรม   ด้านอุตสาหกรรม  ซึ่งการจัดงานอยุธยาแฟร์ในครั้งนี้  เป็นการรวมสินค้าดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยามานำเสนอให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัส  นอกจากนี้ยังเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น  เที่ยวงานอยุธยาแฟร์  ร่วมชม   ชิมอาหารอร่อย  และเลือกซื้อสินค้าคุณภาพดี ราคาเป็นธรรม ในงานดังกล่าว อย่าลืมไหว้พระขอพร ณ วัดต่างๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  หรือจะล่องเรือชมไฟส่องโบราณสถานในยามค่ำคืน  ก็จะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวมีบรรยากาศที่หลากหลายและมีความสุข

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ททท.สำนักงานพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3524 6076-7 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โทร 0 3533 6525 -7 และโทรสาร 0 3533 6526

  
กลับขึ้นด้านบน