Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร”
26 มี.ค. 53 - 27 มี.ค. 53

งานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร"
ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 26 - 27 มีนาคม 2553นายภาณุ วรมิตร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี กล่าวว่า...เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2502  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และเสด็จพระราชดำเนินไปยังวนอุทยานเขาท่าเพชร ทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และทรงมีพระราชดำรัสว่า " ยินดีมากที่ได้มาเยี่ยมราษฎรจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดในภาคใต้ทั้งหมดแล้วขอให้อำนาจพระบรมธาตุไชยาและพระธาตุศรีสุราษฎร์คุ้มครองชาวสุราษฎร์ธานี ให้มีความสุขความเจริญยิ่งๆขึ้น "

เขาท่าเพชร   ภูเขาและผืนป่าเขียวขจีเพียงแห่งเดียวในเมือง  ที่ชาวสุราษฎร์ธานีและผู้สัญจรผ่านไปมาต่างคุ้นตากันดี  ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวเมืองสุราษฎร์ธานี  ห่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร ประกาศเป็นป่าสงวนแห่งชาติ เมื่อ พ.ศ. 2508  ใช้ชื่อว่าวนอุทยานเขาท่าเพชร  ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น  "สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาท่าเพชร"   มีสภาพเป็นป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณ ร่มรื่นด้วยไม้ใหญ่มากมาย บนยอดเขามีจุดชมทิวทัศน์รอบตัวเมืองสุราษฎร์ได้โดยรอบ ที่สำคัญเป็นที่ตั้งของพระธาตุศรีสุราษฎร์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ซึ่งสร้างขึ้นเมื่อ  พ.ศ. 2500  โดยชาวบ้าน นับเป็นปูชนียสถานองค์แรกของชาวบ้านดอน มีลักษณะเป็นทรงสูงเรียว ลักษณะคล้ายลำเทียน ประดับด้วยลวดลายปูนปั้น นับว่าเป็นสถาปัตยกรรมแบบศรีวิชัยที่สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะ ...เมื่อวันที่  27  มีนาคม  พ.ศ. 2502  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ  ได้เสด็จเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ในการนี้ ได้เสด็จไปยังวนอุทยานเขาท่าเพชร เพื่อทรงสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และทรงปลูกต้นพยอมไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่จังหวัดสุราษฎร์ธานี  และในปี พ.ศ. 2527 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ เพื่อทรงประกอบพิธีบรรจุพระบรมสารริกธาตุ และทรงปลูกต้นเคี่ยม  ต้นไม้ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไว้เป็นที่ระลึก เขาท่าเพชรจึงถือเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ ความเป็นสิริมงคลและทรงคุณค่ายิ่งสำหรับชาวสุราษฎร์ธานี   และมีความเชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะพระธาตุศรีสุราษฎร์ และขอพรอันใดก็จะได้ตามประสงค์สังเกตุได้จากการที่มีผู้คนเดินแห่ผ้าขึ้นไปห่มพระธาตุตามที่ได้บนบานเอาไว้ อยู่เสมอ

นายภาณุ วรมิตร กล่าวต่อไปว่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี  หน่วยงานภาครัฐ/ เอกชน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี  ได้ตระหนักถึงความสำคัญยิ่งของสถานที่อันเป็นสิริมงคลแห่งนี้ จึงได้กำหนดจัด "งานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุศรีสุราษฎร์ แลธรรมชาติเขาท่าเพชร"  ขึ้น  ระหว่างวันที่ 26  -  27   มีนาคม 2553 เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ท่ามกลางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์  การแห่ผ้าห่ม
พระธาตุยังป็นการแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา เปรียบได้กับการถวายผ้าไตรแก่พระพุทธเจ้า...  
                         
                                                                      
กำหนดการ

วันที่ 26 มีนาคม 2553
16.00 น.       :    งานสมโภชห่มผ้าพระธาตุฯ ณ บริเวณศาลหลักเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
                   :    ตัวแทนองค์กรต่างๆ ร่วมถวายผ้าไตร
                   :    ทำพิธีต่อผ้าไตร
                   :    การแสดงปี่พาทย์สมโภช / ระบำศรีวิชัย / มโนราห์
17.45 น.       :    ประธานในพิธี ทำพิธีเปิดงานสมโภช
18.00 น.       :    พิธีทางสงฆ์ สวดเจริญพระพุทธมนต์  
19.00 น.       :    การแสดงพุทธประวัติ และตำนานพระธาตุศรีสุราษฎร์
20.00 น.       :    การแสดงโขนหลวงสมโภช
21.00 น.       :    การแสดงบูชาบุรพประทีป / ปิดงาน


วันที่ 27 มีนาคม 2553

14.00 น.       :    จัดขบวนรถแห่ผ้าพระธาตุฯ บริเวณศาลหลักเมือง ประกอบด้วย
                            - ขบวนเครื่องสักการะ (ผลิตผลจากทรัพยากรในท้องถิ่น)
                            - เครื่องสูงบูชาพระรัตนตรัย
                            - เสลี่ยงพระพุทธรูป
                            - ขบวนผ้าไตรบูชาพระธาตุฯ
                            - ขบวนกิ่งไม้เงิน กิ่งไม้ทอง
                         ขบวนรถแห่ผ้าพระธาตุฯ สมทบขบวนแห่บริเวณทางขึ้นเขาท่าเพชร
15.00 น.        :    ขบวนรถขึ้นถึงบริเวณพระธาตุฯ (ด้วยความสงบ) ผู้ร่วมงานนั่งสมาธิ รับฟังสรรพเสียงจากธรรมชาติ
                         รอบๆตัว
15.15 น.        :    ประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระประธาน
                    :    พระสงฆ์สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย / พิธีทางพรามหณ์
                    :    ประธานทำพิธีห่มผ้าพระธาตุ / พระสงฆ์สวดชยันโต
16.00 น.        :    ... เสร็จพิธี ...กลับขึ้นด้านบน