Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง “มหัศจรรย์พนมรุ้ง” ประจำปี 2553
6 มี.ค. 53 - 4 เม.ย. 53

งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง "มหัศจรรย์พนมรุ้ง" ประจำปี 2553
ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 6 มีนาคม - 4 เมษายน 2553


จังหวัดบุรีรัมย์ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กำหนดจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง "มหัศจรรย์พนมรุ้ง" ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 4 เมษายน 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีโบราณอันเป็นเอกลักษณ์ และมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดบุรีรัมย์

นางสาวบุณยานุช วรรณยิ่ง ผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า ปราสาทหินพนมรุ้งเป็นปราสาทหินเก่าแก่ศิลปะขอมโบราณที่รังสรรค์จากภูมิปัญญาอันแยบยลของคนโบราณ แสดงให้เห็นถึงความมีอัจฉริยะในการสร้างปราสาทหิน โดยอาศัยพื้นฐานตามความเป็นไปที่สอดคล้องกับธรรมชาติ และเป็นศาสนสถานที่สร้างขึ้นเพื่อถวายแด่องค์พระศิวะเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ลัทธิไศวนิกาย ตั้งอยู่บนเขาพนมรุ้งซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทแล้ว ศาสนสถานแห่งนี้เป็นเครื่องหมายของศูนย์กลางแห่งจักรวาล บริเวณปราสาทคือเขาพระสุเมร ซึ่งถือว่าเป็นสวรรค์ มองลงไปแผ่นดินเบื้องล่างคือโลกมนุษย์ และบริเวณทะเลเมืองต่ำกับหนองบัวราย เปรียบเสมือนมหาสมุทรซึ่งเป็นโลกบาดาล นอกจากนั้นถ้ามองไปสุดขอบฟ้าจะเห็นเทือกเขาพนมดงรักเปรียบเสมือนกำแพงแก้ว ซึ่งอยู่สุดขอบของจักรวาลตามความเชื่อของศาสนาฮินดู จึงมีปรากฏการณ์มหัศจรรย์ "สุริยาสาดส่อง 15 ช่องประตู" โดยสามารถชมพระอาทิตย์ตก ในวันที่ 5-6-7 มีนาคม 2553 เวลา 17.17 น. และชมพระอาทิตย์ขึ้น ในวันที่ 2-3-4 เมษายน 2553 เวลา 06.03 น. 

จังหวัดบุรีรัมย์จึงกำหนดจัดงาน "มหัศจรรย์พนมรุ้ง" ขึ้นระหว่างวันที่ 6 มีนาคม - 4 เมษายน 2553 ณ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่

พิธีบวงสรวงพนมรุ้ง/การสาธิตการวาดภาพ(เฉพาะวันที่ 6 มีนาคม 2553)
การประกวดวาดภาพ การประกวดรำอัปสรา รับประทานอาหารเย็นแบบโฮปบายดินเนอร์และชมการแสดงแสง สี เสียง "มหัศจรรย์พนมรุ้ง" (วันที่ 2-3 เมษายน 2553)
การแข่งขันจักรยานเสือภูเขา(วันที่ 20 มีนาคม 2553)
การแข่งขันรถยนต์แรลลี่ กรุงเทพฯ - บุรีรัมย์(วันที่ 2 เมษายน 2553)
ร่วมย้อนยุคกับตลาดนัดโบราณ และสินค้า OTOP ที่จัดทุกเสาร์-อาทิตย์ตลอดเดือนมีนาคม 2553 นี้
 

 สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
 
  • ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1267
 
  • ประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 0 4461 1957
 
  • อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง โทร. 0 4478 2715-6
 
  • การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ โทร. 0 4451 4447-8 E-mail : tatsurin@tat.or.th

กลับขึ้นด้านบน