Facebook Twitter
gPlus 
-

การแข่งขันวิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน สงขลา-สตูล
28 มี.ค. 53 - 28 มี.ค. 53

การแข่งขันวิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน สงขลา-สตูล
ณ หาดสมิหลา จังหวัดสงขลา ถึงหาดปากบารา จังหวัดสตูล
วันที่ 28 มีนาคม 2553

การแข่งขันวิ่งผลัดอ่าวไทยสู่อันดามัน เป็นการวิ่งผลัดของนักวิ่ง จำนวน 10 คน
โดยการเริ่มต้นจากหาดสมิหลา จังหวัดสงขลา สู่ท่าเทียบเรือปากบารา จังหวัดสตูล เข้าเส้นชันที่เขื่อนริมทะเลอันดามัน รวมระยะทางทั้งสิ้นประมาณ 157 กิโลเมตร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา โทร. 0 7431 3195 / โทรสาร 0 7431 1573
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหาดใหญ่ โทร. 0 7424 3747 / โทรสาร 0 7424 5986
http://www.songkhlatourism.org/ / Email : prachyakor.chaikot@tat.or.th 
ชมรมวิ่งหาดใหญ่ โทร. 081 957 8667 / 081 599 0731 / 081 959 8461
กลับขึ้นด้านบน