Facebook Twitter
gPlus 
-

งานประเพณีกินเข่าค่ำและของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2553
12 มี.ค. 53 - 14 มี.ค. 53

งานประเพณีกินเข่าค่ำและของดีเมืองสูงเนิน ประจำปี 2553
ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก ต.โคราช อ.สุงเนิน นครราชสีมา
วันที่ 12-14 มีนาคม 2553

กิจกรรม
- กินเข่าค่ำนั่งพื้นแบบไทยๆ ในโบราณสถาน  ชมแสง เสียง อลังการ ณ ปราสาทเมืองแขก ในชื่อชุด ศรีจนาศะปุระ   รับประทานอาหารแบบขันโตกื (1 โตก 5 ท่าน โตกละ 1,500 บาท )
- นิทรรศการวิชาการการจัดแสดงและการจำหน่ายของดีเมืองสูงเนิน 
- การออกร้านหนึ่งผลิตภํณฑ์หนึ่งตำบล และสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้าน
- การประกวดการแข่งขันของดีเมืองสูงเนินและผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนานาชนิด

สอบถามเพิ่มเติม 
- ที่ว่าการอำเภอสูงเนิน โทร. 0 4441 9259  ต่อ 18
- เทศบาลตำบลสูงเนิน โทร. 0 4441 9795
กลับขึ้นด้านบน