Facebook Twitter
gPlus 
-

งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
13 มี.ค. 53 - 13 มี.ค. 53

งานท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร
ณ อนุสรณ์สถานถลางชนะศึก (โคกชนะพม่า) อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
วันที่ 13 มีนาคม 2553


กิจกรรม
การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมเพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ ที่ท้าวเทพกษัตรี ท้าวศรีสุนทร ที่สามารถปกป้องเมืองถลาง จากข้าศึกไว้ได้สอบถามรายละเอียด
มูลนิธิท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร โทร. 0 7621 1281   
กลับขึ้นด้านบน