Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันช้างไทย
13 มี.ค. 53 - 13 มี.ค. 53

งานวันช้างไทย
ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่
วันที่เสาร์ที่ 13 มีนาคม  2553  ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 16.00 น.


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ ปางช้างแม่สา ขอเชิญนักท่องเที่ยวร่วมงาน  วันช้างไทยครั้งที่ 11  ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่เสาร์ที่ 13 มีนาคม  2553  ตั้งแต่เวลา 12.00 น. - 16.00 น. ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประชาชนให้รำลึกถึงความสำคัญของวันช้างไทย และอนุรักษ์ช้างไทยให้ยั่งยืน  พร้อมทั้งเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวจังหวัดเชียงใหม่
 
โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการจัดสะโตกช้างอันยิ่งใหญ่สำหรับบรรดาช้างจำนวนกว่า 70 เชือก พิธีบายศรีสู่ขวัญ และผูกงาช้าง เพื่อเป็นสิริมงคล  ชมการแสดงของบรรดาช้างแสนรู้ ชมภาพวาดที่ได้รับการบันทึกสถิติโลกกินเนสส์ บุค ของกลุ่มศิลปินช้างประจำปางช้างแม่สา ภายในหอนิทรรศการศิลปะ ปางช้างแม่สา พร้อมชมการแสดงละครพื้นเมืองอิงประวัติศาสตร์ล้านนาเรื่องน้อยใจยา


นักท่องเที่ยวที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5320 6247 - 8 และ 08 9838 4242

กลับขึ้นด้านบน