Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเทศกาลล่องเรือแลนกทะเลน้อย
15 มี.ค. 53 - 15 เม.ย. 53

งานเทศกาลล่องเรือแลนกทะเลน้อย
เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
วันที่ 15 มีนาคม - 15 เมษายน 2553


กิจกรรม  มั่งเรือหางยาวเที่ยวชมนก และพรรณไม้น้ำ การแสดงพื้นบ้าน การจำหน่ายสินค้าเกษตร และวิถีชีวิตชุมชน ผลิตภัณฑ์พื้นบ้านนานาชนิด เช่น ผลิตภัณฑ์จากกระจูด ปลาดุกร้า ฯลฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  
  สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลนางตุง  โทร. 0 7468 5240
  ททท. สำนักงานหาดใหญ่  โทร. 0 7423 1055 , 0 7423 8518

กลับขึ้นด้านบน