Facebook Twitter
gPlus 
-

งานมะยงชิด มะปรางหวานนครนายก
18 ก.พ. 53 - 24 ก.พ. 53

งานมะยงชิด  มะปรางหวานนครนายก
ณ บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก
วันที่  18 - 24  กุมภาพันธ์  2553

สวนเลือกซื้อผลไม้ขึ้นชื่อของเมืองนครนายก  "มะยงชิด  มะปรางหวาน"  และของดีของดังจังหวัดนครนายก  ได้ชื่อว่าเป็นเมืองเกษตรกรรมที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์  ส่งผลให้ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพ  รสชาดอร่อย  มีความหลากหลาย  โดยเฉพาะผลไม้  เช่น ส้มโอ,มังคุด,กระท้อน,ทุเรียนลองกอง,กล้วย,ส้มเขียวหวาน และผลไม้ที่สร้างชื่อให้กับจังหวัดอย่างมาก นั้นคือ  "มะปรางหวาน - มะยงชิด"  

ร.ต.ต.อำนวย หงษ์ทอง   ประธานคณะกรรมการบริหารชมรมชาวสวนมะปรางนครนายก  ให้สัมภาษณ์ว่า  เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตมะยงชิด  มะปรางหวานคุณภาพ  รสชาติอร่อยให้เป็นที่รู้จัก  รวมทั้งสนับสนุนให้กลุ่มชมรมมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการตลาดเพื่อสร้างอาชีพและรายได้สู่ท้องถิ่น  ส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง  ชมรมชาวสวนมะปรางจังหวัดนครนายก  ร่วมกับจังหวัดนครนายก   สำนักงานเกษตรจังหวัด  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก  จัดงานมะยงชิด  มะปรางหวานนครนายก  ในวันที่  18 - 24  กุมภาพันธ์  2553   ณ บริเวณข้างศาลากลางจังหวัดนครนายก

กิจกรรมภายในงานที่น่าสนใจ  อาทิ
- ชมการประกวดมะยงชิด มะปรางหวาน  มะปรางยักษ์    กิ่งพันธุ์คุณภาพ   การประกวดธิดามะปรางหวาน 
- เลือกซื้อมะยงชิด  มะปรางหวาน  และกิ่งพันธุ์คุณภาพจากชาวสวนโดยตรง 
- เลือกซื้อของดีสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จังหวัดนครนายก


นางอธิชา  โรจนสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครนายก  กล่าวว่า  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาพักผ่อนในจังหวัดนครนายกตั้งแต่กลางเดือนกุมภาพันธ์จนถึงต้นเดือนเมษายน   นอกเหนือจากแหล่งท่องเที่ยว  อาทิ  หมู่บ้านไม้ดอกไม้ประดับ  องครักษ์,  ศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ- ศึกษาและเรียนรู้ตามทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ, เขื่อนขุนด่านปราการชล- ระบบชลประทานที่สมบูรณ์แบบ  สร้างประโยชน์นานัปการให้กับเกษตรกร,  เที่ยวชมเขตทหารน่าเที่ยว - โรงเรียนเตรียมทหาร และโรงเรียนนายร้อย จปร.,  สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่  ขอพรพระคู่เมือง อาทิ  พระพุทธฉาย(วัดเขาชะโงก),  หลวงพ่อปากแดง(วัดพราหมณี),รอยพระพุทธบาท(วัดเขานางบวช),พระพิฆเณศ(อุทยานพระพิฆเณศ)  

จากนั้นพักสายตาด้วยกิจกรรมเที่ยวสวนมะยงชิด มะปรางหวาน  ศึกษาวิถีชีวิตชาวสวน  เลือกซื้อผลผลิตและกิ่งพันธุ์จากชาวสวนโดยตรง ททท.สำนักงานนครนายกจึงขอเชิญชวนเดินทาง "เที่ยวสวน  ชวนชิมมะยงชิด มะปรางหวาน  น้ำมันถังเดียวก็เที่ยวครบที่นครนายก"   มีให้เที่ยวจนถึงต้นเดือนเมษายนนี้

ความต่าง  "มะยงชิด   มะปรางหวาน" มะปราง  มี 2 ชนิด  นั้นคือ  มะปรางหวาน   ผลสุกมีรสหวานเย็น  ผลยาวรี  กิโลกรัมมีประมาณ 9 - 20 ผล      มะปรางเปรี้ยว  ผลสุกลูกมีขนาดใหญ่   หนึ่งกิโลกรัมมีประมาณ  5 - 15 ผล  สีผิวมีสีส้มชวนรับประทานแต่รสชาติเปรี้ยวมากจนมีคนเก่าคนแก่ท่านกล่าวไว้ว่า  "เปรี้ยวจนกาวาง"  แต่มะปรางเปรี้ยวผลดิบอ่อน ๆ  นำไปแช่อิ่ม   มะยง   รสชาติมีสองรสในหนึ่งผล - มีหวานอมเปรี้ยว  หากรสมะยงรสชิดไปทางหวานมากกว่าเปรี้ยวจะเรียก  "มะยงชิด"  หากรสชิดไปทางเปรี้ยวมากกว่าหวาน  จะเรียก  "มะยง  หรือมะยงห่าง"  ผลของมะยงจะมีขนาดใหญ่กว่ามะปรางหวานและใหญ่กว่าไข่ไก่  หนึ่งกิโลกรัมมีประมาณ  8-15 ผล 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 
-   ชมรมชาวสวนมะปรางจังหวัดนครนายก โทร.08-9750-5242,  08-1762-4082,  08-1363-4249   
-    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานนครนายก โทร. 0-3731-2282,0-3731-2284,  www.tat8.com กลับขึ้นด้านบน