Facebook Twitter
gPlus 
-

งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 11
13 มี.ค. 53 - 14 มี.ค. 53

งานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 11
ณ ค่ายพระรามหก (พระราชนิเวศน์มฤคทายวัน)  อำเภอชะอำ เพชรบุรี 
วันที่ 13-14 มีนาคม 2553


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ จังหวัดเพชรบุรี ค่ายนเรศวร ค่ายพระรามหก สมาคมกีฬาไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักบินว่าวประเทศไทย กำหนดจัดงานว่าวไทยและว่าวนานาชาติ ครั้งที่ 11 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2553 เวลา 10.00-19.30 น. ณ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

กิจกรรมในงาน
       - การแสดงว่าวมหัศจรรย์นานาชาติ จำนวนกว่า 100 ตัว จากประเทศต่างๆ ประมาณ 23 ประเทศ  เช่น กลุ่มว่าวหมี กลุ่มว่าวปลา  กลุ่มว่าวปลาหมีก ว่าวขบวนเป็นสายรูปแบบต่างๆ  ว่าวรูปทรงเรขาคณิตทรงต่างๆ  ว่าวเด็กหญิงอินเดียแดง
      - การแสดงและนิทรรศการว่าวไทย   เช่น การสาธิตการแข่งขันว่าวจุฬาฯ - ปักเป้า ประกอบเพลงวงปี่พาทย์ไทยย้อนยุครัตนโกสินทร์   การสาธิตการประดิษฐ์ว่าวไทยโบราณและว่าวจุฬา ปักเป้า นิทรรศการว่าวไทย 4 ภาค และว่าวไทยปัจจุบันที่ยังคงบินกันอยู่ทั่วประเทศ การแสดงการบินว่าวไทย 4 ภาค การแสดงการบินว่าวจุฬาใหญ่ที่สุดในโลก การแข่งขันบินว่าวสูงแห่งประเทศไทย 
      - การแสดงว่าวผาดโผนประกอบดนตรี  การสาธิตการแสดงความสามารถของว่าวผาดโผนชนิดต่างๆ  การโชว์การบินว่าวกลางคืน  สอนการบินว่าวผาดโผนเบื้องต้น กิจกรรมเด็ก ระบายสีและแจกว่าวฟรี
      - การแสดงว่าวดาวเทียมจากสำนักพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (สทอภ.)  เช่น ว่าวดาวเทียมธีออส ซึ่งแสดงรูปร่างและรูปทรงของดาวเทียมธีออส การแสดงภาพถ่ายทางอากาศจากดาวเทียมธีออส กิจกรรมสำหรับเด็กๆ หรือผู้สนใจให้ได้เรียนรู้ว่าวประเภทต่างๆ และการนำศิลปะมใช้ในการทำว่าว 
     - การแสดงเครื่องบินเล็กบังคับวิทยุ
     - การโดดร่ม โดยกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวณชายแดน ค่ายนเรศวร 
     - จักรยานประหยัดพลังงาน
     - ตลาดนัดว่าว
     - การแสดงบินว่าวกลางคืนและการแสดงบอลลูน Night glow
     - บริการนวดแผนไทย จำหน่ายอาหาร สินค้า OTOP
     - เยี่ยมชมพระราชนิเวน์มฤคทายวัน และอุทยานสิ่งแวดล้อมสิรินธร 

สอบถามเพิ่มเติม
 -  TAT Call Center 1672
-   กองสร้างสรรค์กิจกรรม ททท. โทร. 0 2250 5500  ต่อ 3477
-   ททท. สำนักงานเพชรบุรี  โทร. 0 3247 1005-6กลับขึ้นด้านบน