Facebook Twitter
gPlus 
-

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2553
6 ก.พ. 53 - 7 ก.พ. 53

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2553
อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
วันที่ : 6-7 กุมภาพันธ์ 2553

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปภัมภ์ ร่วมกับ จังหวัดสมุทรสงคราม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) กรมศิลปากร และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดสมุทรสงคราม กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2553  ในระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยาน ร.2) อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ โดยได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ให้พระองค์ท่านทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 จึงได้มีการจัดงานเฉลิมพระเกียรติฯขึ้นเป็นประจำทุกปี

สำหรับกิจกรรมภายในงาน นักท่องเที่ยวจะได้ชมการประกวด "สวน(ครัว)ศรีที่ในกระถาง"  ชมการแสดงนาฏศิลป์ตามบทพระราชนิพนธ์ เรื่องอิเหนา ตอนครองรัก รำอาเศียรวาท และโขนชุดศึกกุมภกรรณ(สุครีพถอนต้นรัง-พุ่งหอกโมกขศักดิ์) โดยศิลปินกรมศิลปากร การแสดงละครชาตรี การแสดงหุ่นกระบอก การสาธิตการทำขนมไทยที่หาชมยาก การประกวดวาดภาพหัวข้อถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์ การประกวดบอนสี  การสาธิตการประดิษฐ์ช่อดอกไม้จากเยื่อใบไม้ การสาธิตการร้อยลูกปัด การจัดนิทรรศการต่างๆ เช่น นิทรรศการบ้านว่านไทย (รวบรวมจัดแสดงว่าน 108 ชนิด) นิทรรศการกระเบนในลุ่มน้ำแม่กลอง (กระเบนเจ้าพระยา) เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเลือกซื้อสินค้าชุมชนเพื่อเป็นของฝากหรือของที่ระลึกได้อีกด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
อุทยาน ร.2 โทร. 0 3475 1666 หรือ 
ททท.สำนักงานสมุทรสงคราม โทร. 0 3475 2847-8 
E-mail : tatsmsk@tat.or.th หรือ 
TAT Call Center 1672
กลับขึ้นด้านบน