Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนวัตกรรมบ้านถวายสู่ตลาดโลก
5 ก.พ. 53 - 7 ก.พ. 53

งานนวัตกรรมบ้านถวายสู่ตลาดโลก
ณ  ย่านการค้าบ้านถวาย ต.ขุนคง อ.หางดง จ.เชียงใหม่
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2553


หมู่บ้านถวาย ได้รับการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว "หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์"  (OTOP & TOURISM Village)  ได้รับเลือกให้เป็น "หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP" จากสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  และเป็น "หมู่บ้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ต้นแบบ" จากกรมพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัล "ชุมชนดีเด่นทางด้านการท่องเที่ยว" จากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปี 2552 (Thailand Tourism Industry Award 2007) จาก ททท. ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีการผลิตสินค้าส่งออก สินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงด้านไม้แกะสลักและสินค้าตกแต่งบ้าน ซึ่งเป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศ

ภายในงานจัดกิจกรรมร่วมสัมผัสวิถีชีวิตชุมชนไม้แกะสลักบ้านถวาย  นิทรรศการ "ตุงนวตกรรม" ย่านการค้าไทย  การประกวดผลิตภัณฑ์ Design ใหม่ ประจำปี การสาธิตหัตถศิลป์ถิ่นถวายตลอดงาน  การแกะสลักไม้ การลงรัก  ปิดทอง การแต่งเส้น  เดินลาย การวาดรูป  เพ้นท์ลาย  ชมการแสดง แสง  สี  เสียง "ตำนานบ้านถวาย ชุมชนไม้แกะสลัก"  การแสดงศิลปะพื้นบ้าน "กลองล้านนา" ทุกประเภท อาทิ กลองสะบัดชัย กลองปู่เจ่ กลองตึงโมง กลองมองเชิง เป็นต้น และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์สินค้าไม้แกะสลักและตกแต่งบ้านของบ้านถวายในราคาพิเศษ


ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนคง โทร. 0 5344 1258 กลับขึ้นด้านบน