Facebook Twitter
gPlus 
-

มหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม
5 ก.พ. 53 - 7 ก.พ. 53

มหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม
ณ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2553


อำเภอแม่แจ่ม นับเป็นแหล่งผลิตผ้าซิ่นตีนจก (ผ้าทอตีนจก) ที่มีชื่อเสียงในเรื่องของความละเอียดประณีต และลวดลายที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ นับเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นอันล้ำค่าที่ได้ถ่ายทอดงานฝีมือของสตรีภายในหมู่บ้านจากรุ่นสู่รุ่น

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านสัมผัสมรดกแห่งแผ่นดินล้านนาอันทรงคุณค่าที่ถูกสร้างสรรค์ถักทอเป็นผืนผ้าอันงดงามวิจิตรบรรจง ภายในงานมีขบวนแห่ผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม ในวันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0 5348 5111

กลับขึ้นด้านบน