Facebook Twitter
gPlus 
-

โครงการ Green Love “วิวาห์พาฝัน มหัศจรรย์เมืองคนดี ”
12 ก.พ. 53 - 14 ก.พ. 53

โครงการ Green  Love  "วิวาห์พาฝัน  มหัศจรรย์เมืองคนดี " 
ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อำเภอวิภาวดี อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม สินมานะ  ฟาร์ม สเตย์   อำเภอกาญจนดิษฐ์  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญบนผืนแผ่นดินใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2553

ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ  อำเภอวิภาวดี อำเภอกาญจนดิษฐ์  อำเภอพนม  อุทยานแห่งชาติเขาสก  สมาคมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเขาสก   และสินมานะ ฟาร์มสเตย์   ได้กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษ ภายใต้โครงการ Green  Love  "วิวาห์พาฝัน  มหัศจรรย์เมืองคนดี " (Amazing  Surat  Thani  Fantasy Wedding ) ขึ้น ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ 2553 ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกรุง อำเภอวิภาวดี อุทยานแห่งชาติเขาสก อำเภอพนม สินมานะ  ฟาร์ม สเตย์   อำเภอกาญจนดิษฐ์  แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญบนผืนแผ่นดินใหญ่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยในแต่ละพื้นที่จะกำหนดให้มีกิจกรรมการวิวาห์ที่แตกต่างกัน ตามเอกลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ

การจัดงานในครั้งนี้ คาดว่าจะมีคู่วิวาห์เข้าร่วมโครงการ ประมาณ 50 คู่ โดยมาจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงประชาชนในท้องถิ่น โดยจะแยกย้ายกันไปจัดกิจกรรมในสถานที่ ที่คู่สมรสต่างชื่นชอบ

ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี  และหน่วยงานพันธมิตร  ขอเชิญผู้ที่มีโครงการจะวิวาห์  และผู้สนใจ ร่วมงานวิวาห์ต้านโลกร้อนในรูปแบบที่แตกต่าง   มีเอกลักษณ์โดดเด่นท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ขอเชิญมาร่วมสร้างสีสันและความมหัศจรรย์ในวันแห่งความรักด้วยกัน 
          
สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่  
- สินมานะ ฟาร์สเตย์  โทร. 081 597 7575  
- อำเภอวิภาวดี  โทร. 0 7729 2095  
- สมาคมผู้ประกอบธุกิจการท่องเที่ยวเขาสก โทร. 083 394 7809  
- ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทร. 0 7728 8817-9กลับขึ้นด้านบน