Facebook Twitter
gPlus 
-

มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2553 ครั้งที่ 25
12 ก.พ. 53 - 21 ก.พ. 53

มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2553 ครั้งที่ 25
ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท
วันที่ 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553

จังหวัดชัยนาท กำหนดจัดงาน "มหกรรมหุ่นฟางนก และงานกาชาดจังหวัดชัยนาท ประจำปี 2553 ครั้งที่ 25" และงานสมโภชน์ศาลหลักเมืองจังหวัดชัยนาท ในระหว่างวันที่ 12 - 21 กุมภาพันธ์ 2553 ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ และบริเวณเขื่อนเรียงหิน หน้าศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งสนับสนุนส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเป็นการส่งเสริมงานประเพณี กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวตามปฏิทินท่องเที่ยว 12 เดือน ปีแห่งการท่องเที่ยวชัยนาท 2553 (2010 VISIT CHAINAT  YEAR) 

โดยงานเริ่มในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดขบวนแห่หุ่นฟางนก การประกวดหุ่นฟางนกประเภทหุ่นฟางนกไฮเทค ประเภทหุ่นฟางนกสวยงาม การแข่งขันทำหุ่นฟางนกขนาดใหญ่ของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ การจัดประกวดการทำหุ่นฟางนกขนาดเล็กของนักเรียน นักศึกษา พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง การจัดขบวนแห่รูปหล่อหลวงปู่ศุข การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การจัดกิจกรรมของส่วนราชการ การจัดมหกรรมอาหารอร่อย การออกร้านงานกาชาด และการประกวดแม่สาวลูกสวย พ่อหนุ่มลูกหล่อ ฯลฯ


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาท โทร. 056 - 411234 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุพรรณบุรี  โทร.0 3553 6189 , 0 3553 578 9 โทร./โทรสาร  0 3553 6030 www.suphan.net   E-mail :  tatsuphan@tat.or.th
กลับขึ้นด้านบน