Facebook Twitter
gPlus 
-

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2553
16 ก.พ. 53 - 22 ก.พ. 53

งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2553
ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
วันที่  16 - 22 กุมภาพันธ์ 2553


งานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จัดในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนารายณ์ มหาราช ที่มีต่อเมืองลพบุรีและประเทศชาติ เนื่องจากในรัชสมัยของพระองค์ทรงโปรดที่จะประทับที่เมืองล พบุรีนานเกือบตลอด ปี เฉพาะช่วงฤดูฝนเท่านั้น จึงจะเสด็จไปประทับ ณ กรุงศรีอยุธยา เมืองลพบุรีจึงเปรียบเสมือนราชธานีแห่งที่ 2 ในสมัยนั้น ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ การแสดงแสงและเสียง การสาธิตวิถีชีวิตของคนไทยสมัยเก่า การแต่งกายย้อนยุค งานราตรีวังนารายณ์ การละเล่นของเด็กไทย จุก แกละ โก๊ะ เปีย การละเล่นพื้นเมือง มหรสพ และการออกร้านจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี โทร. 0 3642 0333
ททท.สำนักงานลพบุรี โทร. 0 3642 2768 - 9

กลับขึ้นด้านบน