Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลโส้รำล๊ก ครั้งที่ 29
19 ม.ค. 53 - 21 ม.ค. 53

เทศกาลโส้รำล๊ก  ครั้งที่ 29
ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อ.กุสุมาลย์ สกลนคร
19-21 มกราคม 2553

คำว่าโส้ หรือ โซ่ หรือ กระโซ่ เป็นคำที่เรียกชื่อชนกลุ่มหนึ่งที่อาศัยอยู่ในภาคอีสาน เดิมปีถิ่นอาศัยอยู่บริเวณภาคกลางของรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้อพยพเข้าสู่บริเวณอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร ราวๆปี พ.ศ. 2371  ขาวโส้เป็นกลุ่มชนที่มีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติ และความเชื่อคติขอม มีการักษาขนบธรรมเนียมประเพณีจากบรรพบุรุษอย่างเหนี่ยวแน่น เช่น พิธีกรรมเกี่ยวกับการแต่งงาน พิธีกรรมเกี่ยวกับการละเล่น ได้แก่ การเล่นลายกลอง การเล่นโสทั่งบั้ง ชาวโส้จะนำเอาดนตรีเข้าไปบรรเลงเป็นส่วนประกอบพิธีกรรม

จังหวัดนครพนม ร่วมกับ ททท.สำนักงานนครพนม จัดงานประจำปีของชาวโส้ ซึ่งจะจัดในวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 โดยปีนี้จะจัดงานประเพณีเทศกาลโส้รำลีก ครั้งที่ 29 ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 19-21 มกราคม 2553  ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทโส้ อ.กุสุมาลย์ สกลนคร บริเวณที่ว่าการอำเภอกุสุมาลย์

ภายในงานจะประกอบไปด้วยกิจกรรมและการแสดงเกี่ยวกับวิถึของชนเผ่าโส้ โดยในวันที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 07.00 น. จะมีขบวนแห่เจ้าเมืองกุสุมาลย์มณฑล ขบวนแห่ทางวัฒนธรรม 30 ชุด อาทิ ชุดกลองชัย ชุดขบวนตุง ชุดเจ้าเมือง ชุดทหารม้า ชุดทหารไทโส้ ชุดขบวนแต่งงาน ชุดเกวียนราชวงศ์ ชุดการแต่งกายไทโส้  พิธีเจี๊ย ศาลารวมรูปขบวนที่สวยงามเป็นจังหวะสอดคล้องกับเครื่องดนตรีพื้นบ้านที่ดีดสีตีเป่าเข้ากับท่วงท่ารำของสาวโส้ร่วมแสดงเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ในวันอื่นๆ ยังมีพิธีบวงสรวงเจ้าเมืองเผ่าไทโส้ (พระอรัญอาสา) การประกวดศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดธิดาไทโส้ การประกวดชุดไทโส้ดั้งเดิมและประยุกต์

ททท. สำนักงานนครพนม จึงขอเชิญชวนให้เดินทางไปเที่ยวชมงานประเพณีโส้รำลึก และเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัดสกลนคร และนครพนม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและตัวอย่างเส้นทางท่องเที่ยวได้ที่ ททท.สำนักงานนครพนม โทร. 042 513490 เวลา 08.30-16.30 น.


กลับขึ้นด้านบน