Facebook Twitter
gPlus 
-

งานนมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2553
20 ก.พ. 53 - 28 ก.พ. 53

งานนมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2553
ณ บริเวณพระธาตุนาดูน อ. นาดูน จ.มหาสารคาม
วันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2553


พระธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่าบริเวณ  แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรื่องของนครจัมปาศรี  เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13 - 15 สมัยทวาราวดี  จึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบ โดยจะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูนขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี

นายนพรัตน์  กอกหวาน  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)  สำนักงานขอนแก่น  เปิดเผยว่า ในปี 2553 นี้  สำนักงานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ร่วมกับ อำเภอนาดูน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม  กำหนดจัด งานนมัสการพระธาตุนาดูน ขึ้นระหว่างวันที่ 20 - 28 กุมภาพันธ์ 2553  ณ บริเวณพระธาตุนาดูน  อ. นาดูน จ. มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา  อันเป็นการสืบทอดวิถีปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป   ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย การเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ การบวงสรวงองค์พระบรมธาตุ  การปฏิบัติธรรมวิปัสสนา การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ฟังธรรม ขบวนแห่ประเพณี 12 เดือน การแสดงแสง สี เสียง ประวัติความเป็นมานครจัมปาศรี  และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน

ททท.สำนักงานขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2553  สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  กองทุนพระธาตุนาดูน  อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043 - 797129 TAT. Call Center   1672กลับขึ้นด้านบน