Facebook Twitter
gPlus 
-

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2553
22 ม.ค. 53 - 31 ม.ค. 53

งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2553
ณ อุทยานเทคโนโลยีการ-เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วันที่ 22-31 มกราคม 2553


มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำหนดจัดงาน " วันเกษตรภาคอีสาน " ประจำปี 2553 ระหว่างวันที่ 22-31 มกราคม 2553 ณ อุทยานเทคโนโลยีการ-เกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยจัดให้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ นิทรรศการทางการเกษตร การประกวดและแข่งขันด้านการเกษตร การประกวดผลงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมและภูมิปัญญาชาวบ้าน มหกรรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อใช้เป็นอาหาร การสัมมนาวิชาการ การออกร้านและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ผลิตผลทางการเกษตร ฯลฯ

และยังสามารถเดินทางไปเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองขอนแก่นได้อีกด้วย อาทิ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น, พิพิธภัณฑ์โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น, พระมหาธาตุแก่นนคร (เจดีย์ 9 ชั้น) ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจทั่วไปเที่ยว ชมงานวันเกษตรภาคอีสาน ประจำปี 2553 ที่จัดขึ้นในครั้งนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : 
ฝ่ายประชาสัมพันธ์งานวันเกษตรภาคอีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น โทร. 043-202360 E-mail: sumana@kku.ac.th (ในวัน เวลาราชการ) หรือ
ททท. สำนักงานขอนแก่น โทร.043-244498-9 (ทุกวัน ในเวลาราชการ). หรือ
TAT. Call Center 1672

กลับขึ้นด้านบน