Facebook Twitter
gPlus 
-

เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ประจำปี 2553
15 ม.ค. 53 - 17 ม.ค. 53

เทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ประจำปี 2553
ณ บริเวณวัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี
วันที่ 15 - 17  มกราคม 2553


จังหวัดอุดรธานี ร่วมกับอำเภอกุมภวาปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลตำบลเชียงแหวกำหนดจัดงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ประจำปี 2553 ในระหว่างวันที่ 15-17 มกราคม 2553 ณ บริเวณวัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี

กำหนดการจัดงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน  หนองหานกุมภวาปี  ประจำปี ๒๕๕๓
วันที่  ๑๕ - ๑๗  มกราคม ๒๕๕๓
ณ  วัดบ้านเดียม  หมู่ที่  ๕  ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี  จังหวัดอุดรธานี

*****************************
วันที่  ๑๕  มกราคม  ๒๕๕๓ 
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. -  พิธีเปิดงาน  เสร็จแล้วประธานในพิธีและผู้มีเกียรติร่วมล่องเรือชมทะเลบัวแดงและธรรมชาติของหนองหาน
เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. -  การแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
 - การแข่งขันพายเรือเก็บสายบัว (โดยเขยต่างชาติและภรรยาชาวไทย)
 - การแข่งขันตำไหลบัว (ทีมแม่บ้าน)
 - การแข่งขันเซปักตะกร้อ (วันที่ ๑)
 - การแข่งขันเต้นแอโรบิก
 - การประกวดวาดภาพและภาพถ่ายทะเลบัวแดง
 - การประกวดร้านนิทรรศการ
 - การประกวดเสื่อกกและผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา
เวลา  ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. - การแข่งขันชกมวยไทย
 - การจัดพาแลงสมานฉันท์
 - การแสดงดนตรีโปงลาง (โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร)
 - การประกวดธิดาบัวแดง
 - การสาธิตโคมสาย

วันที่  ๑๖  มกราคม ๒๕๕๓ 
เวลา  ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐  -  การแสดงของนักเรียนบนเวทีกลาง
 - การแข่งขันจับหมู
 - การแข่งขันจับปลาไหล
 - การแข่งขันปีนหลักจับธง
 - การประกวดหมอลำกลอน
 - การแข่งขันเซปักตะกร้อ (วันที่ ๒)
เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๔.๐๐ น. - การแข่งขันชกมวยไทย
 - การแสดงดนตรีลูกทุ่ง (โรงเรียนกุมภวาปี)
 - การสาธิตเพลงกล่อมลูก
 - การประกวดแต่งกายแฟนซีบัวแดง

วันที่  ๑๗  มกราคม ๒๕๕๓
เวลา  ๐๙.๐๐ -๑๗.๐๐ น. - การประกวดดีดพิณ  เป่าแคน
 - การแข่งขันเซปักตะกร้อ (ชิงชนะเลิศ)
 - การแสดงโชว์ของคณะคุณแต๋ว
 -  การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านของกลุ่มแม่บ้าน
 - ปิดงาน

*************************************

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ทำการปกครองอำเภอกุมภวาปี โทร.  0 4233 4446 สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงแหว โทร. 0 4223 6022 และ ททท.สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์ 0 4232 5406-7  ในเวลาราชการ
กลับขึ้นด้านบน