Facebook Twitter
gPlus 
-

งานบุญเปิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2553
13 ม.ค. 53 - 22 ม.ค. 53

งานบุญเปิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2553
ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม
วันที่ 13 -22 มกราคม 2553

 

นายนพรัตน์  กอกหวาน  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดงาน "บุญเปิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2553"  ขึ้นในวันที่ 13 -22 มกราคม 2553  ณ บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสาน

ประเพณีบุญเปิกฟ้า เป็นประเพณีของชาวจังหวัดมหาสารคามที่จัดขึ้นตามความเชื่อว่า เมื่อถึงวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี ฟ้าจะเริ่มไข (เปิด) ประตูฝน โดยจะมีเสียงฟ้าร้อง และทิศที่ฟ้าร้องเป็นสัญญาณบ่งบอกตัวกำหนดปริมาณน้ำฝนที่จะตกลงมาหล่อเลี้ยงการเกษตรในปีนั้น

โดยในงานประกอบ ด้วยกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิ การจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ อลังการด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชาวอีสานในวันเปิดงาน  พิธีกรรมการบวงสรวง  การแสดงชุดรำบูชาพระแม่โพสพอันสวยงามจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม การประกวดและแข่งขันเกี่ยวกับงานศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัฒนธรรม  การแสดงศิลปวัฒนธรรมอีสาน  การประกวดผลงานด้านการเกษตร  การออกร้านมัจฉากาชาด  การจัดจำหน่ายสิ้นค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนต่างๆ  นอกจากนี้ยังมีการแสดงมหรสพจากวงดนตรี/หมอลำ ที่มีชื่อเสียงทุกวัน ณ เวทีกลาง

ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวหรือผู้สนใจทั่วไปเที่ยวชมงานบุญเปิกฟ้าและกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี 2553 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  สำนักงานจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์  043 - 777356  สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์  043-777231 และ TAT. Call Center   1672กลับขึ้นด้านบน