Facebook Twitter
gPlus 
-

บุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร
31 ธ.ค. 52 - 31 ธ.ค. 52

บุญปีใหม่ ให้ทานไฟเมืองนคร
วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร

ประเพณีให้ทานไฟเป็นอีกประเพณีหนึ่งที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชาวนคร  โดยถือปฎิบัติมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล เป็นการถวายความอบอุ่นด้วยการก่อกองไฟและปรุงอาหารร้อน ๆ เพื่อถวายแด่พระภิกษุในตอนเช้าที่มีอากาศหนาวเย็น  เช่น ขนมเบี้อง ขนมกรอก ขนมโค ขนมครก และอื่น ๆ พิธีให้ทานไฟของชาวนครศรีธรรมราช คล้าย ๆ กับพิธีบุญข้าวจี่ของภาคอีสาน

ดังนั้น  เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีให้ทานไฟ ซึ่งถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรม และเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต  ด้วยย่างก้าวสู่ความเป็นเมืองมรดกโลก ฟื้นฟูและส่งเสริมประเพณีที่มีชีวิตเชื่อมโยงด้วยความศรัทธา จากรุ่นสู่รุ่น ในเมืองมงคล คนทำดีแห่งนี้ ททท.  ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงจัดให้มีงานบุญปีใหม่  ให้ทานไฟเมืองนคร 364 วันรับ 1 วันให้  ในวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
กลับขึ้นด้านบน