Facebook Twitter
gPlus 
-

สุขภาพดีเพื่อการท่องเที่ยว...สัญจร
13 ธ.ค. 52 - 27 ธ.ค. 52

สุขภาพดีเพื่อการท่องเที่ยว...สัญจร
อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552 ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) บริเวณทางเข้าด้านสนามกอล์ฟรถไฟ
อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552 ณ สวนรมณีนาถ  บริเวณลานเต้นแอโรบิก ด้านประตูมหาไชย
อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552 ณ สวนหลวง ร.9  บริเวณลานออกกำลังกายข้างสวนกล ประตูมณฑารพ

กิจกรรม"สุขภาพดีเพื่อการท่องเที่ยว...สัญจร" ภายใต้โครงการ "โบนัสแห่งวัย ปี 3 " ซี่งเป็นโครงการที่รองรับนักท่องเที่ยวกลุ่มผู้สูงวัย (อายุ 55 ปัขี้นไป) จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีในกลุ่มผุ้สูงวัยที่เป็นสมาชิกของโครงการ "โบนัสแห่งวัย ปี 3" รวมทั้งผู้สนใจและผู้สูงวัยทั่วไป โดยจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าว 3 ครั้ง ตามวันเวลาและสถานที่ดังนี้

ครั้งที่ 1  อาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2552  เวลา 06.00-10.00 น ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) บริเวณทางเข้าด้านสนามกอล์ฟรถไฟ
ครั้งที่ 2  อาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2552  เวลา 06.00-10.00 น ณ สวนรมณีนาถ  บริเวณลานเต้นแอโรบิก ด้านประตูมหาไชย
ครั้งที่ 3  อาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2552  เวลา 06.00-10.00 น ณ สวนหลวง ร.9  บริเวณลานออกกำลังกายข้างสวนกล ประตูมณฑารพ

กิจกรรมจะประกอบด้วย
- กิจกรรมเกี่ยวกับการทดสอบความแข็งแรงของร่างกาย ด้านสุขภาพ 
- การตรวจสุขภาพเบี้องต้น 
- การแนะนำการออมทรัพย์เพื่อวัยเกษียณ  
- และการแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัยและผู้สนใจทั่วไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณกัณญ์วรา  กองเป็ง / คุณปัทมา โพธิ์อุบล โทร. 0 2652 0777 


กลับขึ้นด้านบน